Imatge de la reunió dels diputats amb els firaires

  • El diputat autonòmic, Dimas Gragera, considera que és una“reivindicació justa”del mateix sector la vinculació del qual amb els esdeveniments culturals “és innegable i està documentada des de fa segles”

Girona, dimecres 31 d’octubre de 2018.- El diputat autonòmic de Ciutadans (Cs), Dimas Gragera, ha presentat aquest matí una proposta de resolució parlamentària sol·licitant que als firaires d’atraccions “se’ls reconegui la seva contribució a la dinamització cultural i econòmica dels municipis catalans i per això se’ls consideri com una activitat cultural”. El diputat ha aprofitat aquesta tarda per reunir-se amb representants del gremi i transmetre’ls de primera la mà proposta de resolució. Ho ha fet durant una visita a les Fires de Sant Narcís de Girona a la que també l’han acompanyat la diputada autonòmica per Girona, Camino Fernández, i la portaveu municipal de Cs, Míriam Pujola.

Gragera ha descrit com a “lògic” tenir aquest reconeixement amb els firaires atès que és un sector que “en l’àmbit municipal acostuma a gestionar-se des de les àrees de cultura i que a l’hora de tributar l’IVA sempre se’ls ha aplicat el corresponent a l’IVA cultural”. El parlamentari ha assenyalat la“innegable vinculació” dels firaires amb els esdeveniments culturals, que “està documentada des de fa segles”, i per això ha considerat que es tracta d’una “reivindicació justa” que sorgeix del mateix sector.

 

 

Ciudadanos propone al Parlament que reconozca a los feriantes de atracciones como una actividad cultural

  • El diputado autonómico, Dimas Gragera, considera que es una“reivindicación justa”del propio sector cuya vinculación con los eventos culturales “es innegable y está documentada desde hace siglos”

Girona, miércoles 31 de octubre de 2018.- El diputado autonómico de Ciudadanos (Cs), Dimas Gragera, ha presentado esta mañana una propuesta de resolución parlamentaria solicitando que a los feriantes de atracciones “se les reconozca su contribución a la dinamización cultural y económica de los municipios catalanes y por ello se les considere como una actividad cultural”. El diputado ha aprovechado esta tarde para reunirse con representantes del gremio y transmitirles de primera mano la propuesta de resolución. Lo ha hecho durante una visita a les Fires de Sant Narcís de Girona a la que también le han acompañado la diputada autonómica por Girona, Camino Fernández y la portavoz municipal de Cs, Míriam Pujola.

Gragera ha descrito como “lógico” tener este reconocimiento con los feriantes toda vez que es un sector que “en el ámbito municipal acostumbra a gestionarse desde las áreas de cultura y que a la hora de tributar el IVA siempre se les ha aplicado el correspondiente al IVA cultural”. El parlamentario ha señalado la “innegable vinculación” de los feriantes con los eventos culturales, la cual “está documentada desde hace siglos”, y por ello ha considerado que se trata de una “reivindicación justa” que parte del mismo sector.