El cartell denunciat

  • La portaveu municipal, Míriam Pujola, es pregunta per què el govern no obliga a la barraca del Sepc a retirar un cartell on es diu queno es toleraran actituds espanyolistes

Girona, dilluns 29 d’octubre de 2018.- La portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, ha manifestat el seu malestar per la presència de cartells “discriminatoris” en una barraca de les Fires de Sant Narcís pertanyent al Sepc en la que s’indica que no es toleraran actituds espanyolistes“És evident que es tracta d’una discriminació per raó d’un sentiment identitari” ha indicat Pujola abans d’anunciar que portarà al ple municipal aquesta qüestió per tal que el govern local expliqui “per quin motiu tolera aquestes actuacions que amaguen un evident component d’odi”.

Pujola ha tornat a demanar a l’equip de govern que “vetlli per unes fires inclusives” i ha considerat que això també passa per “obligar a la retirada del cartell o, fins i tot, proposar que aquells que incitin l’odi quedin descartats del concurs per obtenir barraca”.

“A ningú se li escapa que el cartell busca equiparar els dissidents de l’independentisme amb actituds violentes i discriminatòries i això és incitació a l’hostilitat i la discriminació”, ha remarcat.

 

 

 

 

Cs Girona reclama al Ayuntamiento que impida situaciones de discriminación en las barracas de las Fires de Sant Narcís

  • La portavoz municipal, Míriam Pujola, se pregunta por qué el gobierno no obliga a la barraca del Sepc a retirar un cartel en el que se diceno se tolerarán actitudes españolistas

Girona, lunes 29 de octubre de 2018.- La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Míriam Pujola, ha manifestado su malestar por la presencia de carteles “discriminatorios” en una barraca de las Fires de Sant Narcís perteneciente al Sepc en la que se indica que no se tolerarán actitudes españolistas“Es evidente que se trata de una discriminación por razón de un sentimiento identitario” ha indicado Pujola antes de anunciar que llevará al pleno municipal esta cuestión para que el gobierno local explique “por qué motivo tolera estas actuaciones que esconden un evidente componente de odio”.

Pujola ha vuelto a pedir al equipo de gobierno que “vele por unas ferias inclusivas” y ha considerado que esto también pasa por “obligar a la retirada del cartel o, incluso, proponer que aquellos que inciten el odio queden descartados del concurso para obtener barraca”.

“A nadie se le escapa que el cartel busca equiparar los disidentes del independentismo con actitudes violentas y discriminatorias y esto es incitación a la hostilidad y la discriminación”, ha remarcado