La portaveu municipal, Míriam Pujola

  • La portaveu municipal, Míriam Pujola, reclama al govern convergent que “garanteixi als gironins disposar d’unes fires no polititzades”

Girona, divendres 26 d’octubre de 2018.- La portaveu municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, ha presentat una instància a l’Ajuntament exigint al govern municipal que “retiri els cartells separatistes de l’escenari situat a la Copa” durant les Fires de Sant Narcís que s’inicien avui i garanteixi d’aquesta  manera que “els gironins puguin disposar d’unes fires no polititzades”.

Pujola ha lamentat que un any més “el govern separatista de Marta Madrenas torni a polititzar les fires com ja va fer el 2017 quan va suprimir unilateralment el castell de focs artificials”. La regidora ha qüestionat que el govern convergent “es dediqui únicament al procés en comptes de solucionar els problemes de la ciutat, que també hi són per les Fires de Sant Narcís”.

Per a la portaveu taronja, les Fires de Sant Narcís “haurien de ser inclusives per a tots els ciutadans independentment del que pensin políticament” i per això ha insistit a reclamar a l’Ajuntament que “mantingui la neutralitat i no fomenti la divisió”.

 

 

Ciudadanos Girona exige la retirada de los carteles separatistas colgados en el escenario de actuaciones de las Fires de Sant Narcís

  • La portavoz municipal, Míriam Pujola, reclama al gobierno convergente que“garantice a los gerundenses disponer de unas ferias no politizadas”

Girona, viernes 26 de octubre de 2018.- La portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Míriam Pujola, ha presentado una instancia en el Ayuntamiento exigiendo al gobierno municipal que “retire los carteles separatistas del escenario situado en la Copa” durante las Fires de Sant Narcís que se inician hoy y garantice de este modo que “los gerundenses puedan disponer de unas ferias no politizadas”.

Pujola ha lamentado que un año más “el gobierno separatista de Marta Madrenas vuelva a politizar las ferias como ya hizo en 2017 cuando suprimió unilateralmente el castillo de fuegos artificiales”. La concejal ha cuestionado que el gobierno convergente “se dedique únicamente al procés en vez de solucionar los problemas de la ciudad, que también están durante las Fires de Sant Narcís”.

Para la portavoz naranja, las Fires de Sant Narcís “tendrían que ser inclusivas para todos los ciudadanos independientemente de lo que piensen políticamente” y por eso ha insistido a reclamar al Ayuntamiento que “mantenga la neutralidad y no fomente la división”.