Toni Pérez i Héctor Amelló

  • El portaveu municipal de Cs, Héctor Amelló*, anuncia que aquest també serà un projecte essencial en el seu pla de govern de Cs per 2019

Figueres, divendres 26 de octubre de 2018.- El portaveu municipal de Ciutadans (Cs) a Figueres, Héctor Amelló, ha anunciat que exigirà en els propers pressuposats una partida específica per a l’elaboració d’un pla estratègic integral per remodelar la zona oest a nivell urbanístic, social, comercial i de seguretat. A més, ha anunciat que aquest també “serà un projecte essencial en el pla de govern de Cs per 2019”.

Amelló ha concretat que el pla integral ha de tenir un dels seus eixos principals en la “reactivació del comerç de proximitat” a fi que els barris de la zona oest puguin comptar amb botigues, comerços i serveis “que permetin als veïns satisfer les necessitats del dia a dia” revertint d’aquesta manera l’“èxode del petit comerç que ha patit aquesta zona en els últims anys”.

A part, el regidor ha indicat que el pla estratègic integral ha de comptar amb un projecte urbanístic sòlid que resolgui la situació del carrer Avinyonet “per convertir-lo en una avinguda si és necessari” i incorporar els carrers interns de la zona oest “dins el pla d’asfaltatge de Figueres” a fi de dignificar la zona. Paral·lelament, ha referit que les zones enjardinades que són de propietat privada “haurien de passar a propietat pública per incorporar-les al patrimoni local i poder realitzar les tasques de conservació des de l’Ajuntament, tal com sol·liciten la majoria dels veïns”.

Pel que fa a la seguretat, el regidor taronja aposta per tenir policies de proximitat del barri “que actuarien com a referent i enllaços permanents amb els veïns, cosa que facilitaria també detectar en quines zones s’estan realitzant activitats fraudulentes com el robatori de fluid elèctric o tràfic d’estupefaents”. Aquesta mesura “aniria acompanyada d’un paquet de mesures socials per als barris” amb el clar objectiu de revitalitzar aquesta zona que ha estat “sistemàticament abandonada pels governs de convergents i socialistes que han estat al capdavant de la ciutat” durant les últimes dècades.

El portaveu taronja també ha recordat que “en aquest mandat ja hem defensat i aconseguit que es materialitzin moltes demandes dels veïns: càmeres de seguretat, mesures per evitar els talls de llum, major presència policial”. Unes mesures que van trobar molta oposició en altres grups,“especialment en els partits independentistes i el govern que s’obliden d’aquests barris, però hem estat molt insistents i persistents i ho continuarem sent fins a aconseguir que aquests barris tornin a ser un referent de la ciutat”.

 

 

 

Cs Figueres exigirá en los próximos presupuestos un plan estratégico integral para remodelar la zona oeste a nivel urbanístico, social, comercial y seguridad

  • El portavoz municipal de Cs, Héctor Amelló, anuncia que este también será un proyecto esencial en su plan de gobierno de Cs para 2019

Figueres, viernes 26 de octubre de 2018.- El portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en Figueres, Héctor Amelló, ha anunciado que exigirá en los próximos presupuestos una partida específica para la elaboración de un plan estratégico integral para remodelar la zona oeste a nivel urbanístico, social, comercial y de seguridad. Además, ha anunciado que este también “será un proyecto esencial en el plan de gobierno de Cs para 2019”.

Amelló ha concretado que el plan integral debe tener uno de sus ejes principales en la “reactivación del comercio de proximidad” a fin que los barrios de la zona oeste puedan contar con tiendas, comercios y servicios “que permitan a los vecinos satisfacer las necesidades del día a día” revertiendo de esta manera el “éxodo del pequeño comercio que ha sufrido esta zona en los últimos años”.

A parte, el concejal ha indicado que le plan estratégico integral debe contar con un proyecto urbanístico sólido que resuelva la situación del carrerAvinyonet “para convertirlo en una avenida si es necesario” e incorporar las calles internas de la zona oeste “en el plan de asfaltado de Figueres” a fin de dignificar la zona. Paralelamente, ha referido que las zonas ajardinadas que son de propiedad privada “deberían pasar a propiedad pública para incorporarlas al patrimonio local y poder realizar las tareas de conservación desde el Ayuntamiento, tal y como solicitan la mayoría de los vecinos”.

En cuanto a seguridad, el concejal naranja apuesta por tener policías de proximidad del barrio “que actuarían como referente y enlaces permanentes con los vecinos, cosa que facilitaría también detectar en qué zonas se están llevando actividades fraudulentas como el robo de fluido eléctrico o tráfico de estupefacientes”. Esta medida “iría acompañada de un paquete de medidas sociales para los barrios” con el claro objetivo de revitalizar esta zona que ha sido “sistemáticamente abandonada por los gobiernos de convergentes y socialistas que han estado al frente de la ciudad”durante las últimas décadas.

El portavoz naranja también ha recordado que “en este mandato ya hemos defendido y conseguido que se materialicen muchas demandas de los vecinos: cámaras de seguridad, medidas para evitar los cortes de luz, mayor presencia policial”. Unas medidas que encontraron mucha oposición en otros grupos, “especialmente en los partidos independentistas y el gobierno que se olvidan de estos barrios, pero hemos sido muy insistentes y persistentes y continuaremos siéndolo hasta conseguir que estos barrios vuelvan a ser un referente de la ciudad”.