La portaveu de Cs a Girona, Míriam Pujola

  • La portaveu de la formació, Míriam Pujola, vol que s’inclogui a les ordenances fiscals de Girona perquè “no podem permetre que la gent gran pateixi pobresa invisible”

Girona, dijous 25 d’octubre 2018.-El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona demanarà que les ordenances fiscals que estan pendents d’aprovar-se incorporin una subvenció del 90% de l’IBI per a les persones majors de 65 anys que reben la pensió no contributiva. Així ho ha anunciat la portaveu de la formació, Míriam Pujola, en una roda de premsa celebrada aquest matí a la seu del partit a Girona indicant que és una proposta que perfectament “es pot dur a terme amb voluntat política i nosaltres considerem que és absolutament irrenunciable perquè no podem permetre que la gent gran de Girona pateixi pobresa invisible”.

La regidora ha explicat que per materialitzar aquesta proposta de subvenció a l’IBI el govern local només “ha de creuar les dades de les persones majors de 65 anys que viuen soles amb les dades de la seva renda i les possibles ajudes que estiguin rebent dels serveis socials”.

D’altra banda, la portaveu del grup municipal de Cs també ha especificat que voldria que s’incorporessin a les ordenances fiscals el tipus diferencial d’IBI residencial i d’IBI no residencial “per poder baixar el residencial, que és el que afecta les famílies de Girona”. A més, també ha reclamat una bonificació del 90% en l’ICIO “en casos d’edificis que tinguin patologies estructurals com l’aluminosi” i altres bonificacions per a vehicles elèctrics i d’hidrogen i per a la taxa d’activitats, especialment per aquelles empreses “que des de l’inici generin un important volum de treball”.

Pujola ha valorat la proposta d’ordenances fiscals presentada pel govern convergent com “continuistes perquè estem a pocs mesos de les eleccions municipals”. I ha afegit que  “el que busca el govern local, que no està versat a dialogar,  és fer els mínims canvis possibles per assegurar-se els mateixos suports a les ordenances que ja va obtenir l’any passat”.

 

 

 

 

Cs Girona propone una subvención del 90% del IBI para los mayores de 65 años que reciben la pensión no contributiva

  • La portavoz de la formación, Míriam Pujola, quiere que se incluya en las ordenanzas fiscales de Girona porque “no podemos permitir que la gente mayor sufra pobreza invisible”

Girona, jueves 25 de octubre de 2018.-

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona pedirá que las ordenanzas fiscales que están pendientes de aprobarse incorporen una subvención del 90% del IBI para las personas mayores de 65 años que reciben la pensión no contributiva. Así lo ha anunciado la portavoz de la formación, Míriam Pujola, en una rueda de prensa celebrada esta mañana a la sede del partido en Girona indicando que es una propuesta que perfectamente “se puede llevar a cabo con voluntad política y nosotros consideramos que es absolutamente irrenunciable porque no podemos permitir que la gente mayor de Girona sufra pobreza invisible”.

La concejal ha explicado que para materializar esta propuesta de subvención al IBI el gobierno local sólo “tiene que cruzar los datos de las personas mayores de 65 años que viven solas con los datos de su renta y las posibles ayudas que estén recibiendo de los servicios sociales”.

Por otro lado, la portavoz del grupo municipal de Cs también ha especificado que querría que se incorporaran a las ordenanzas fiscales el tipo diferencial de IBI residencial y de IBI no residencial “para poder bajar el residencial, que es el que afecta a las familias de Girona”. Además, también ha reclamado una bonificación del 90% en el ICIO “en casos de edificios que tengan patologías estructurales como la aluminosis” y otras bonificaciones para vehículos eléctricos y de hidrógeno y para la tasa de actividades, especialmente por aquellas empresas “que desde el inicio generen un importante volumen de trabajo”.

Pujola ha valorado la propuesta de ordenanzas fiscales presentada por el gobierno convergente como “continuistas porque estamos a pocos meses de las elecciones municipales”. Y ha añadido que “lo que busca el gobierno local, que no está versado a dialogar, es hacer los mínimos cambios posibles para asegurarse los mismos apoyos en las ordenanzas que ya obtuvo el año pasado”.