Blanca Navarro i Héctor Amelló

  • El diputat per Girona, Héctor Amelló*, indica que s’ha convertit en un lloc en el qual els autors poden trobar nous circuits per publicar obra

Barcelona, divendres 19 d’octubre de 2018.- El diputat de Ciutadans (Cs) per Girona al Parlament de Catalunya, Héctor Amelló, juntament amb la diputada Blanca Navarro, ha presentat aquest matí una Proposta de Resolució parlamentària per exigir al Departament de Cultura “un compromís ferm que asseguri la continuïtat de la fira d’editorials independents LiberisLiber” a Besalú. El diputat recorda que els organitzadors ja han mostrat la seva preocupació per la supervivència d’aquesta fira i “no garantir que el projecte segueixi endavant suposaria perdre un dels esdeveniments literaris de referència a la província que, a més, posa en circulació catàlegs literaris que estan més enllà de les necessitats de mercat”.

En la passada edició, LiberisLiber va aconseguir atreure 63 segells editorials, 11 dels quals procedien d’altres comunitats autònomes, “aspecte que demostra el potencial que està assumint aquesta fira” i que està permetent a Besalú convertir-se en “un circuit de visibilitat i promoció que descentralitza la promoció de la cultura i l’aproxima al territori”.

El diputat autonòmic ha insistit a remarcar que les fires independents com LiberisLiber són precisament les que permeten que els autors espanyols que escriuen en qualsevol idioma del país “trobin nous circuits per publicar material de gran qualitat que difícilment arribaria a aquests lectors que busquen noves propostes”. A més, ha destacat que les editorials independents i els editors personals són els qui “multipliquen la bibliodiversitat, garanteixen la pluralitat i la qualitat de les edicions i això els converteix en part d’un sector cultural imprescindible que ha de donar-se suport”.

 

 

Ciudadanos pide al Departament de Cultura que se comprometa a garantizar la continuidad de la feria LiberisLiber de Besalú

  • El diputado por Girona, Héctor Amelló, indica que se ha convertido en un lugar  en el que los autores pueden encontrar nuevos circuitos para publicar obra

Barcelona, viernes 19 de octubre de 2018.- El diputado de Ciudadanos (Cs) por Girona al Parlament de Catalunya, Héctor Amelló, junto a la diputada Blanca Navarro, ha presentado esta mañana una Propuesta de Resolución parlamentaria para exigir al Departament de Cultura “un compromiso firme que asegure la continuidad de la feria de editoriales independientes LiberisLiber” en Besalú. El diputado recuerda que los organizadores ya han mostrado su preocupación por la supervivencia de esta feria y “no garantizar que el proyecto siga adelante supondría perder uno de los eventos literarios de referencia en la provincia que, además, ponen en circulación catálogos literarios que están más allá de las necesidades de mercado”.

En la pasada edición, LiberisLiber consiguió atraer 63 sellos editoriales, 11 de los cuales procedían de otras comunidades autónomas, “aspecto que demuestra el potencial que está asumiendo esta feria” y que está permitiendo a Besalú convertirse en “un circuito de visibilidad y promoción que descentraliza la promoción de la cultura y la aproxima al territorio”.

El diputado autonómico ha insistido en remarcar que las ferias independientes como LiberisLiber son precisamente las que permiten que los autores españoles que escriben en cualquier idioma del país “encuentren nuevos circuitos para publicar material de gran calidad que difícilmente llegaría a esos lectores que buscan nuevas propuestas”. Además, ha destacado que las editoriales independientes y los editores personales son quienes“multiplican la bibliodiversidad, garantizan la pluralidad y la calidad de las ediciones y eso les convierte en parte de un sector cultural imprescindible que debe apoyarse”.