• El portaveu taronja, Sergio Atalaya, assegura que“estarem molt atents perquè no es destini un euro públic per reparar-la o reposar-la”

Blanes, dilluns 15 d’octubre de 2018.- El portaveu municipal de Ciutadans (Cs) a Blanes, Sergio Atalaya, ha indicat que el govern municipal ha de retirar la pancarta política col·locada a la façana de l’ajuntament i que ha patit desperfectes “per la politització que comporta i de la que ja hem advertit en nombroses ocasions”. Per al regidor, resulta “evident que aquesta pancarta divideix els blanencs” i per això ha exigit que es despengi definitivament i no es destinin recursos per arreglar-la.

Atalaya ha afirmat que des de Ciutadans, “estarem molt atents perquè no es destini un euro públic per reparar-la o reposar-la”, com així ha vingut succeint els darrers mesos “en els que hem hagut de veure com era la brigada la que penjava aquest element de divisió social a la casa de tots”. Entén el regidor que el govern municipal té l’oportunitat de treure-la definitivament “i començar a treballar per la convivència”.

 

 

 

 

Cs Blanes exige que se descuelgue la pancarta política de la fachada del ayuntamiento y no se destinen recursos a arreglarla

  • El portavoz naranja, Sergio Atalaya, asegura que“estaremos muy atentos a que no se destine un euro público para repararla o reponerla”

Blanes, lunes 15 de octubre de 2018.- El portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en Blanes, Sergio Atalaya, ha indicado que el gobierno municipal debe retirar la pancarta política colocada en la fachada del ayuntamiento y que ha sufrido desperfectos “por la politización que conlleva y de la que ya hemos advertido en numerosas ocasiones”. Para el concejal, resulta “evidente que esa pancarta divide a los blandenses” y por ello ha exigido que se descuelgue definitivamente y no se destinen recursos para arreglarla.

Atalaya ha afirmado que, desde Ciudadanos, “estaremos muy atentos a que no se destine un euro público para repararla o reponerla”, como así ha venido sucediendo los últimos meses “en los que hemos tenido que ver cómo era la brigada la que colgaba este elemento de división social en la casa de todos”. Entiende el concejal que el gobierno municipal tiene la oportunidad de quitarla definitivamente “y empezar a trabajar por la convivencia”.