Els diputats Jean Castel i Héctor Amelló amb el director del consorci, Jesús Heras

  • El diputat provincial, Héctor Amelló*, també exigeix finançament per al sanejament dels pous de la plaça d’armes i els dispositius

Figueres, divendres 21 de setembre de 2018.- El diputat de Ciutadans (Cs) per Girona al Parlament de Catalunya, Héctor Amelló, ha presentat una proposta de resolució parlamentària per exigir a la Generalitat que recuperi la inversió anual de 26.490 euros per a les tasques de restauració i revitalització del castell de Sant Ferran, a Figueres, “tal com venia fent fins a l’any 2013, quan va retallar l’aportació en un 54,9% i va limitar així les actuacions previstes”. El diputat recorda que el castell de Sant Ferran és la fortalesa baluardada “més gran d’Europa, amb més de 550.000 m²” i que va ser declarada Bé d’Interès Cultural i catalogada com a Monument Històric i Artístic.

En la mateixa proposta, el parlamentari també ha exigit que el Govern autonòmic s’impliqui en la restauració dels pous de sanejament de la plaça d’armes de la fortalesa i la reposició dels dispositius anticaiguda, la suma dels quals ascendeix a 31.395,83 euros. “Vull recordar que en 2003 es va crear el consorci del Castell de Sant Ferran a través d’un conveni firmat entre el Ministeri de Defensa, el Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Figueres l’objecte del qual és la cooperació econòmica, tècnica i administrativa en la gestió, restauració i revitalització de la fortalesa”, ha explicat Amelló.

El diputat provincial per Girona ha considerat necessari sol·licitar també la creació d’una campanya de promoció i comunicació “per posar en relleu l’inestimable valor històric i cultural de la fortalesa” que permeti donar-la a conèixer a la ciutadania i “serveixi de reclam també per al turisme cultural”.

 

 

Ciudadanos solicita a la Generalitat que recupere la aportación económica para la restauración del castillo de Sant Ferran en Figueres

  • El diputado provincial, Héctor Amelló*, también exige financiación para el saneamiento de los pozos de la plaza de armas y los dispositivos anticaída

Figueres, viernes 21 de septiembre de 2018.- El diputado de Ciudadanos (Cs) por Girona al Parlament de Catalunya, Héctor Amelló, ha presentado una propuesta de resolución parlamentaria para exigir a la Generalitat que recupere la inversión anual de 26.490 euros para las tareas de restauración y revitalización del castillo de Sant Ferran, en Figueres, “tal y como venía haciendo hasta el año 2013, cuando recortó la aportación en un 54,9% y limitó así las actuaciones previstas”. El diputado recuerda que el castillo de Sant Ferran es la fortaleza abaluartada “más grande de Europa, con más de 550.000 m²” y que fue declarada Bien de Interés Cultural y catalogada como Monumento Histórico y Artístico.

En la misma propuesta, el parlamentario también ha exigido que el Gobierno autonómico se implique en la restauración de los pozos de saneamiento de la plaza de armas de la fortaleza y la reposición de los dispositivos anticaída, cuyo monto asciende a 31.395,83 euros. “Quiero recordar que en 2003 se creó el consorcio del Castell de Sant Ferran a través de un convenio signado entre el Ministerio de Defensa, el Gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Figueres cuyo objeto es la cooperación económica, técnica y administrativa en la gestión, restauración y revitalización de la fortaleza”, ha explicado Amelló.

El diputado provincial por Girona ha considerado necesario solicitar también la creación de una campaña de promoción y comunicación “para poner en relieve el inestimable valor histórico y cultural de la fortaleza” que permita darla a conocer a la ciudadanía y “sirva de reclamo también para el turismo cultural”.