• El portaveu municipal, Héctor Amelló, considera necessari també“un pla plurianual d’obres i millores”dels complexos esportius

Figueres, dimarts 31 de juliol de 2018.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha registrat una moció per ser debatuda en el pròxim ple instant el govern municipal a adaptar totes les instal·lacions esportives perquè també puguin ser usades per persones amb discapacitat. Al mateix temps, també demana una “intensificació del manteniment” de tots els complexos esportius “a través d’un pla plurianual d’obres i millores” perquè no es produeixin situacions“com el lamentable estat de l’estadi Albert Gurt”.

D’altra banda, Amelló també ha presentat una segona moció en la qual demana que el govern elabori un document perquè totes les entitats esportives de Figueres puguin“indicar les mesures necessàries per fomentar l’esport base” i així instar la regidoria d’esports municipal que “elabori un programa específic” i al departament d’Esports la “redacció d’uns criteris tècnics per avaluar el programa de foment de l’esport base”.

 

 

Cs Figueres presenta una moción para que todas las instalaciones deportivas se adapten a personas con discapacidad

  • El portavoz municipal, Héctor Amelló, considera necesario también“un plan plurianual de obras y mejoras”de los complejos deportivos

Figueres, martes 31 de julio de 2018.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, ha registrado una moción para ser debatida en el próximo pleno instando al gobierno municipal a adaptar todas las instalaciones deportivas para que también puedan ser usadas por personas con discapacidad. A su vez, también pide una “intensificación del mantenimiento” de todos los complejos deportivos “a través de un plan plurianual de obras y mejoras” para que no se produzcan situaciones “como el lamentable estado del estadio Albert Gurt”.

Por otro lado, Amelló también ha presentado una segunda moción en la que pide que el gobierno elabore un documento para que todas las entidades deportivas de Figueres puedan “indicar las medidas necesarias para fomentar el deporte base” y así instar a la concejalía de deportes municipal que “elabore un programa específico” y al departament d’Esports a la “redacción de unos criterios técnicos para evaluar el programa de fomento del deporte base”.