• La portaveu municipal, Míriam Pujola, reclama que l’informe“especifiqui si és legal o no és legal que la diputada Madrenas viatgi amb el cotxe d’alcaldia”

Girona, dimecres 25 de juliol de 2018.- La portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, ha anunciat que sol·licitarà un informe al secretari municipal “perquè volem que es quantifiqui el cost dels viatges de Marta Madrenas al Parlament per exercir com a diputada i no com a alcaldessa”. Així mateix, Pujola reclamarà que en el mateix informe “s’especifiqui si és legal o no és legal que la diputada Marta Madrenas utilitzi el cotxe de l’alcaldia de Girona per a funcions que, clarament, no són de representació municipal”.

Pujola ha considerat “imprescindible” esclarir aquests extrems i espera que des d’alcaldia no s’obstaculitzi l’elaboració d’aquest informe. Per a la regidora de Cs, el fet que Madrenas “encara no hagi sortit a dir si pagarà o no pagarà de la seva butxaca aquests desplaçaments fa més evident la necessitat de disposar d’aquest informe”.

“Volem explicacions fonamentades, no excuses per desviar l’atenció”, ha remarcat la portaveu. Per a Pujola, l’admissió dels viatges per part de l’alcaldessa “és gest que s’agraeix” però entén que la transparència hauria de sorgir del mateix govern perquè “si no haguéssim exposat aquest fet, seguiria la diputada Madrenas utilitzant el cotxe d’alcaldia?”.

 

 

Cs pedirá un informe al Ayuntamiento sobre el coste de los viajes de Madrenas al Parlament con el coche de alcaldía

  • La portavoz municipal, Míriam Pujola, reclama que el informe“especifique si es legal o no es legal que la diputada Madrenas viaje con el coche de alcaldía”

Girona, miércoles 25 de juliol de 2018.- La portavoz de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Míriam Pujola, ha anunciado que solicitará un informe al secretario municipal “porque queremos que se cuantifique el coste de los viajes de Marta Madrenas al Parlament para ejercer como diputada y no como alcaldesa”. Así mismo, Pujola reclamará que en el mismo informe “se especifique si es legal o no es legal que la diputada Marta Madrenas utilice el coche de la alcaldía de Girona para funciones que, claramente, no son de representación municipal”.

Pujola ha considerado “imprescindible” esclarecer estos extremos y espera que desde alcaldía no se obstaculice la elaboración de este informe. Para la concejal de Cs, el hecho que Madrenas “todavía no haya salido a decir si pagará o no pagará de su bolsillo estos desplazamientos hace más evidente la necesidad de disponer de este informe”.

“Queremos explicaciones fundamentadas, no excusas para desviar la atención”, ha remarcado la portavoz. Para Pujola, la admisión de los viajes por parte de la alcaldesa “es un gesto que se agradece” pero entiende que la transparencia tendría que surgir del propio gobierno porque “si no hubiéramos expuesto este hecho, ¿seguiría la diputada Madrenas utilizando el coche de alcaldía?”.