• El portaveu municipal, Héctor Amelló, lamenta que el criteri usat per dedicar una plaça a l’1 d’octubre no pugui usar-se per dedicar una plaça a la Constitució

Figueres, dijous 19 de juliol de 2018.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a Figueres, Héctor Amelló, ha sol·licitat la dissolució de la comissió del nomenclàtor per estar “polititzada i atendre solament les peticions separatistes”. La petició té a veure amb el fet que la comissió hagi decidit dedicar la plaça de l’Institut Ramon Muntaner a l’1 d’octubre assegurant que era un moment excepcional però s’hagi negat a dedicar la plaça Catalunya a la Constitució i la plaça de les Palmeres al 8 d’octubre, “com havien sol·licitat alguns veïns”.

Durant la reunió amb la comissió del nomenclàtor Ciutadans va adoptar el mateix discurs esgrimit per justificar la dedicació d’una plaça a l’1 d’octubre i el va aplicar a la plaça Catalunya i la de les Palmeres “i resulta que el mateix discurs, calcat, només val per a la petició del separatisme”. “Si l’1 d’octubre és excepcional també ho és el 8 d’octubre, quan més d’un milió de catalans es van manifestar a Barcelona a favor del constitucionalisme”, ha indicat el regidor taronja.

Per Amelló, aquesta decisió “arbitrària” és una mostra més que “els separatistes només governen pels de la seva corda” i per aquesta raó “decideixen el que és i el que no és excepcional” amb el propòsit de “marginar a tot el que no pensi igual”. A més, ha recordat que actuant d’aquesta forma la comissió del nomenclàtor “està anant contra les seves pròpies bases perquè primer polititza l’espai públic i després contravé l’article del reglament que prohibeix posar noms de carrers que no generin consens i l’1 d’octubre no genera consens”. També s’ha preguntat quin és el criteri per rebutjar dedicar una plaça a la Constitució i una altra al 8 d’octubre més enllà de “voler apropiar-se de l’espai públic, apropiar-se del relat i excloure als veïns que no són partidaris del separatisme”.

El regidor taronja ha afegit que “si el criteri de la comissió del nomenclàtor és prendre les decisions que vol el govern el millor és dissoldre-la perquè això ja es pot fer en un ple municipal”.

 

 

Cs Figueres pide la disolución de la comisión del nomenclátor por estar “politizada y atender solo las peticiones separatistas”

  • El portavoz municipal, Héctor Amelló, lamenta que el criterio usado para dedicar una plaza al 1 de octubre no pueda usarse para dedicar una plaza a la Constitución

Figueres, jueves 19 de julio de 2018.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Figueres, Héctor Amelló, ha solicitado la disolución de la comisión del nomenclátor por estar “politizada y atender solo las peticiones separatistas”. La petición tiene que ver con el hecho que la comisión haya decidido dedicar la plaza del Institut Ramon Muntaner al 1 de octubre asegurando que era un momento excepcional pero se haya negado a dedicar la plaza Catalunya a la Constitución y la plaza de las Palmeras al 8 de octubre “como habían solicitado algunos vecinos”.

Durante la reunión con la comisión del nomenclátor Ciudadanos adoptó el mismo discurso esgrimido para justificar la dedicación de una plaza al 1 de octubre y lo aplicó a la plaza Catalunya y la de las Palmeras “y resulta que el mismo discurso, calcado, solo vale para la petición del separatismo”. “Si el 1 de octubre es excepcional también lo es el 8 de octubre, cuando más de un millón de catalanes se manifestó en Barcelona a favor del constitucionalismo”, ha indicado el concejal naranja.

Para Amelló, ésta decisión “arbitraria” es una muestra más que “los separatistas solo gobiernan para los de su cuerda” y por esa razón “deciden lo que es y lo que no es excepcional” con el propósito de “marginar a todo el que no piense igual”. Además, ha recordado que actuando de esta forma la comisión del nomenclátor “está yendo contra sus propias bases porque primero politiza el espacio público y luego contraviene el artículo del reglamento que prohíbe poner nombres de calles que no generen consenso y el 1 de octubre no genera consenso”. También se ha preguntado cuál es el criterio para rechazar dedicar una plaza a la Constitución y otra al 8 de octubre más allá de “querer apropiarse el espacio público, apropiarse del relato y excluir a los vecinos que no son partidarios del separatismo”.

El concejal naranja ha añadido que “si el criterio de la comisión del nomenclátor es tomar las decisiones que quiere el gobierno lo mejor es disolverla porque eso ya se puede hacer en un pleno municipal”.