• Fins ara l’Ajuntament finançava el 50% però amb un màxim de 50 euros, quan el rebut mitjà de Lloret se situa entorn els 400 euros

Lloret de Mar, divendres 13 de juliol de 2018.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Lloret ha presentat diverses al·legacions a l’aprovació de les bases reguladores de la subvenció de l’IBI per tal que les famílies amb menys recursos puguin obtenir una ajuda de fins a 200 euros. “Des de fa dos anys, l’Ajuntament destina una partida de 45.000 euros anuals per a subvencionar el 50% del rebut però amb un màxim de 50 euros per contribuent i això és absurd perquè a Lloret la mitjana de l’IBI se situa en 400 euros”, ha indicat el portaveu de la formació taronja a l’Ajuntament, Jordi Hernández.

Per a Hernández resulta “raonable” modificar aquesta subvenció “per tal que arribi a ser el 50% real del rebut de l’IBI”. Al mateix temps, en les al·legacions presentades també ha desglossat les persones que podrien sol·licitar aquesta subvenció i ho ha fet atenent “a criteris proporcionals en funció del nombre de membres de la família i ingressos”. El regidor de Ciutadans ha assegurat que l’objectiu és que els veïns de Lloret puguin acollir-se a aquesta subvenció per un import representatiu de la quota i evitar que, un any més, la partida pressupostària que s’hi destina quedi pràcticament sense tocar.

“Ens sorprèn que en dos exercicis hagin emprat tan sols 250 euros per a aquestes subvencions quan s’han pressupostat un total de 90.000 euros.  Que el govern hagi estat incapaç de promocionar la mesura o de modificar les bases per permetre que més gent se’n beneficiï és el que ens ha dut a prendre la iniciativa”, ha remarcat.

D’altra banda, el portaveu taronja també ha senyalat la importància de l’al·legació presentada per aconseguir que el termini de pagament d’aquesta subvenció “sigui en un període màxim de 10 dies hàbils des de l’atorgament de la mateixa i no d’un mes, com passa ara”.

 

Ciudadanos Lloret propone que las familias con pocos recursos puedan obtener una subvención del IBI de hasta 200€

  • Hasta ahora el Ayuntamiento financiaba el 50% pero con un máximo de 50 euros, cuando el recibo medio de Lloret se sitúa en torno los 400 euros

Girona, viernes 13 de julio de 2018.- El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en Lloret ha presentado varias alegaciones a la aprobación de las bases reguladoras de la subvención del IBI para que las familias con menos recursos puedan obtener una ayuda de hasta 200 euros. “Desde hace dos años, el Ayuntamiento destina una partida de 45.000 euros anuales para subvencionar el 50% del recibo pero con un máximo de 50 euros por contribuyente y esto es absurdo porque en Lloret la media del IBI se sitúa en 400 euros”, ha indicado el portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento, Jordi Herández.

Para Hernández resulta “razonable” modificar esta subvención “para que llegue a ser el 50% real del recibo del IBI”. Al mismo tiempo, en las alegaciones presentadas también ha desglosado las personas que podrían solicitar esta subvención y lo ha hecho atendiendo “a criterios proporcionales en función del número de miembros de la familia e ingresos”. El concejal de Ciudadanos ha asegurado que el objetivo es que los vecinos de Lloret puedan acogerse a esta subvención por un importe representativo de la cuota y evitar que, un año más, la partida presupuestaria que se destina quede prácticamente sin tocar.

“Nos sorprende que en dos ejercicios hayan empleado tan sólo 250 euros para estas subvenciones cuando se han presupuestado un total de 90.000 euros. Que el gobierno haya sido incapaz de promocionar la medida o de modificar las bases para permitir que más gente se beneficie es lo que nos ha llevado a tomar la iniciativa”, ha remarcado.

Por otro lado, el portavoz naranja también ha señalado la importancia de la alegación presentada para conseguir que el plazo de pago de esta subvención “sea en un periodo máximo de 10 días hábiles desde el otorgamiento de la misma y no de un mes, como pasa ahora”.