• La portaveu municipal, Míriam Pujola, recorda que el govern va oferir 30.000 euros als anteriors gestors i ara que aquests han desistit ja ofereix 140.000 euros per al futur adjudicatari

Girona, dilluns 2 de juliol de 2018.- “El govern de Marta Madrenas ha organitzat una trama per asfixiar econòmicament la ràdio municipal i així tenir via lliure per lliurar la freqüència a empreses afins”. Amb aquesta duresa ha criticat la portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, que l’Ajuntament“hagi propiciat el tancament de l’emissora Fem Girona” per tenir via lliure en la cessió de la freqüència.

La portaveu taronja ha recordat que la renovació de la concessió era un assumpte que cuejava des de feia mesos i ha assegurat que el govern municipal ha actuat “de mala fe per assegurar-se que els anteriors gestors abandonarien el projecte”. De fet, Pujola ha recordat que inicialment el govern de Madrenas va oferir a Fem Girona dos contractes menors de 15.000 euros per assegurar la viabilitat de la ràdio durant sis mesos, “diners que no donen ni per pagar les nòmines”. I ha afegit que després que s’hagi acomiadat a la plantilla, que hagi tancat la ràdio i que la freqüència es gestioni temporalment des de TVGi, “resulta que un estudi econòmic-financer preveu lliurar 140.000 euros al futur adjudicatari”.

Per a Pujola, és especialment greu l’existència d’un informe jurídic municipal en el qual ja es va apuntar directament a TVGi com a possible opció per gestionar la ràdio municipal. I ha apuntat que “no es casualitat que ara s’emeti una programació de mínims des del soterrani de TVGi fins a la concessió de la llicència”.

Finalment Pujola ha retret a Madrenas que hagi “obligat a acomiadar treballadors i tancar la ràdio per aconseguir que la televisió, la ràdio i la premsa local estigui concentrada en les mateixes mans”.

 

 

 

Cs Girona acusa al Ayuntamiento de  asfixiar económicamente la radio municipal para forzar un concurso y ceder la gestión de la emisora a un grupo afín

  • La portavoz municipal, Míriam Pujola, recuerda que el gobierno ofreció 30.000 euros a los anteriores gestores y ahora que éstos han desistido ya ofrece 140.000 euros para el futuro adjudicatario

Girona, lunes 2 de julio de 2018.- “El gobierno de Marta Madrenas ha organizado una trama para asfixiar económicamente la radio municipal y así tener vía libre para entregar la frecuencia a empresas afines”. Con esta dureza ha criticado la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Míriam Pujola, que el Ayuntamiento “haya propiciado el cierre de la emisora Fem Girona”  para tener vía libre en la cesión de la frecuencia.

La portavoz naranja ha recordado que la renovación de la concesión era un asunto que coleaba desde hacía meses y  ha asegurado que el gobierno municipal ha actuado “de mala fe  para asegurarse que los anteriores gestores abandonarían el proyecto”. De hecho, Pujola ha recordado  que inicialmente el gobierno de Madrenas ofreció a Fem Girona dos contratos menores de 15.000 euros para asegurar la viabilidad de la radio durante seis meses, “dinero que no da ni para pagar las nóminas”. Y ha añadido que después que se haya despedido a la plantilla, que haya cerrado la radio y que la frecuencia se gestione temporalmente desde TVGi,“resulta que un estudio económico-financiero prevé entregar 140.000 euros al futuro adjudicatario”.

Para Pujola, es especialmente grave la existencia de un informe jurídico municipal en el que ya se apuntó directamente a TVGi como posible opción para gestionar la radio municipal. Y ha apuntado que  “no es casualidad que ahora se emita un programación de mínimos desde el sótano de TVGi hasta la concesión de la liciencia”.

Finalmente Pujola ha afeado a Madrenas que haya “obligado a despedir trabajadores y cerrar la radio para conseguir que  la televisión, la radio y la prensa local esté concentrada en las mismas manos”.