• La portaveu municipal, Míriam Pujola, critica al govern convergent que “tregui pit amb una participació del 6%” i que usi aquest sistema per resoldre aspectes que ja entren per via ordinària

Girona, dijous 28 de juny de 2018.- La portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, ha lamentat la baixa participació de la ciutadania als pressupostos participats i ho atribueix a “problemes de base que el govern convergent segueix sense resoldre”. “L’Ajuntament no pot treure pit amb un participació del 6%, perquè és evident que el model no funciona”, ha continuat.

Pujola veu necessari “redactar unes bases clares” per evitar que l’Ajuntament utilitzi els pressupostos participats per resoldre qüestions que han d’anar per via ordinària. “El que no pot ser és que en un barri hi hagi la possibilitat de fer un parc de salut via pressupostos participats i en un altre barri això es faci per la via ordinària, és contradictori”, ha indicat.

“No pot ser que hi hagi iniciatives com l’adaptació de les voreres a Mas Catofa, la il·luminació entre el carrer sant Hipòlit amb la riera Bugantó o la millora d’un parc infantil com a projectes dels pressupostos participats perquè tenir això al dia ja és l’obligació de l’Ajuntament”, ha precisat Pujola abans de concloure que l’objectiu d’aquests pressupostos hauria de ser realitzar projectes que mostrin les característiques particulars de cada barri.

 

 

Cs Girona reclama en el Ayuntamiento que resuelva los “problemas de base” de los presupuestos participados para evitar que vuelvan a ser un fracaso

  • La portavoz municipal, Míriam Pujola, critica que el gobierno convergente “saque pecho con una participación del 6%” y que use este sistema para resolver aspectos que ya entren por vía ordinaria

Girona, jueves 28 de junio de 2018.- La portavoz de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Míriam Pujola, ha lamentado la baja participación de la ciudadanía en los presupuestos participados y lo atribuye a “problemas de base que el gobierno convergente sigue sin resolver”. “El Ayuntamiento no puede sacar pecho con un participación del 6% porque es evidente que el modelo no funciona”, ha continuado.

Pujola ve necesario “redactar unes bases claras” para evitar que el Ayuntamiento utilice los presupuestos participados para resolver cuestiones que tienen que ir por vía ordinaria. “Lo que no puede ser es que en un barrio haya la posibilidad de hacer un parque de salud vía presupuestos participados y en otro barrio esto se haga por la vía ordinaria, es contradictorio”, ha indicado.

“No puede ser que haya iniciativas como la adaptación de las aceras en Mas Catofa, la iluminación entre la calle sant Hipòlit con la riera Bugantó o la mejora de un parque infantil como proyectos de los presupuestos participados porque tener esto al día ya es la obligación del Ayuntamiento”, ha precisado Pujola antes de concluir que el objetivo de estos presupuestos tendría que ser realizar proyectos que muestren las características particulares de cada barrio.