Imatge de la signatura de l’acord

  • El portaveu municipal, Sergio Atalaya, recorda que el document no garanteix l’aprovació,“de moment només implica que ens asseiem a negociar”

Blanes, dimecres 23 de maig de 2018.- El  grup municipal de Ciutadans (Cs) a Blanes s’asseurà a negociar els pressupostos municipals després que el govern en minoria del PSC hagi acceptat signar un acord de regeneració democràtica, transparència i bon govern. “Nosaltres exigíem aquest compromís previ abans d’asseure’ns a negociar però això no garanteix l’aprovació, ara toca arribar a acords”, ha explicat Atalaya.

El document previ a la negociació pressupostària incorpora mesures tals com la realització d’una audiència pública semestral, la difusió d’una auditoria anual de l’estat de comptes del municipi, un codi de conducta i bones pràctiques dels càrrecs públics del consistori, garantir la neutralitat política als edificis municipals, separar de les empreses participades per l’ajuntament els càrrecs contra els quals s’obri judici oral i igualment a qualsevol altre càrrec públic, expulsar a qui manipuli el seu currículum o qualificació professional i realitzar una declaració pública d’increment patrimonial.

Per al portaveu, es tracta d’un document “fàcilment assumible i de sentit comú” que a més permetrà intentar tirar endavant els comptes municipals. “El nostre compromís amb el municipi i els seus ciutadans es manté com el primer dia i consideraríem irresponsable no intentar abordar el pressupost municipal”, ha indicat.

Atalaya recorda que la signatura d’aquest pacte “no suposa un xec en blanc” per al PSC i per aquesta raó “presentarem una sèrie de propostes per als pressupostos en matèria de promoció econòmica, reactivació del turisme, comerç i millores en diferents barris”.

El regidor taronja ha volgut recordar que “des del grup municipal de Cs Blanes sempre hem estès la mà i hem treballat amb responsabilitat perquè la situació actual del municipi no permet molt de marge i intentar bloquejar el municipi per interessos partidistes i electorals per part d’alguns grups municipals és un greu error i una tremenda irresponsabilitat”.

 

 

Cs Blanes se abre a negociar el presupuesto municipal después que el PSC haya firmado un acuerdo de regeneración y transparencia

  • Elportavoz municipal, Sergio Atalaya, recuerda que el documento no garantiza la aprobación,“de momento solo implica que nos sentamos a negociar”

Blanes, miércoles 23 de mayo de 2018.- El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en Blanes se sentará a negociar los presupuestos municipales después que el gobierno en minoría del PSC haya aceptado firmar un acuerdo de regeneración democrática, transparencia y buen gobierno. “Nosotros exigíamos este compromiso previo antes de sentarnos a negociar pero eso no garantiza la aprobación, ahora toca llegar a acuerdos”, ha explicado Atalaya.

El documento previo a la negociación presupuestaria incorpora medidas tales como la realización de una audiencia pública semestral, la difusión de una auditoria anual del estado de las cuentas del municipio, un código de conducta y buenas prácticas de los cargos públicos del consistorio, garantizar la neutralidad política en los edificios municipales, separar de las empresas participadas por el ayuntamiento a los cargos contra los que se abra juicio oral e igualmente a cualquier otro cargo público, expulsar a quién manipule su currículum o cualificación profesional y realizar una declaración pública de incremento patrimoniales.

Para el portavoz, se trata de un documento “fácilmente asumible y de sentido común” que además permitirá intentar sacar adelante las cuentas municipales.“Nuestro compromiso con el municipio y sus ciudadanos se mantiene como el primer día y consideraríamos irresponsable no intentar abordar el presupuesto municipal”, ha indicado.

Atalaya recuerda que la firma de este pacto “no supone un cheque en blanco” para el PSC y por esa razón “vamos a presentar una serie de propuestas para los presupuestos en materia de promoción económica, reactivación del turismo, comercio y mejoras en distintos barrios”.

El concejal naranja ha concluido recordando que “desde el grupo municipal de Cs Blanes siempre hemos tendido la mano y hemos trabajado con responsabilidad porque la situación actual del municipio no permite mucho margen e intentar bloquear el municipio por intereses partidistas y electorales por parte de algunos grupos municipales es un grave error y una tremenda irresponsabilidad”.