• El portaveu municipal, Héctor Amelló, també demana al PP que“deixi de posar-se de perfil i exerceixi les seves potestats per assegurar la neutralitat institucional”

Figueres, dilluns 14 de maig de 2018.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a Figueres, Héctor Amelló, ha denunciat una altra vegada davant la Subdelegació del Govern la pancarta separatista que el govern municipal ha penjat a la façana de l’Ajuntament. “Novament, ho hem denunciat perquè no respecta la necessària neutralitat i objectivitat que han de regir les institucions”, ha justificat el regidor.

El portaveu taronja recorda que “fa gairebé sis mesos que vam instar a la Delegació del Govern a prendre cartes en l’assumpte” i ha qüestionat que, davant aquesta situació, “el PP es posi de perfil en comptes d’exercir les seves potestats per assegurar la neutralitat institucional i el respecte dels drets de tots els ciutadans a Catalunya”.

Amelló ha demanat als partits separatistes que “respectin el principi de neutralitat institucional” i ha exigit al PP que “deixi de mantenir-se inoperant quan els nacionalistes posen les institucions al servei exclusiu de la seva ideologia”.

 

 

Cs Figueres denuncia por segunda vez ante la Subdelegación la pancarta separatista que el gobierno ha colgado en la fachada consistorial

  • Elportavoz municipal, Héctor Amelló, también pide al PP que“deje de ponerse de perfil y ejerza sus potestades para asegurar la neutralidad institucional”

Figueres, lunes 14 de mayo de 2018.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Figueres, Héctor Amelló, ha denunciado otra vez ante la Subdelegación del Gobierno la pancarta separatista que el gobierno municipal ha colgado en la fachada del Ayuntamiento. “Nuevamente, lo hemos denunciado porque no respeta la necesaria neutralidad y objetividad que deben regir las instituciones”, ha justificado el concejal.

El portavoz naranja recuerda que “hace casi seis meses que instamos a la Delegación del Gobierno a tomar cartas en el asunto” y ha cuestionado que, ante esta situación, “el PP se ponga de perfil en vez de ejercer sus potestades para asegurar la neutralidad institucional y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos en Catalunya”.

Amelló ha pedido a los partidos separatistas que “respeten el principio de neutralidad institucional” y ha exigido al PP que “deje de mantenerse inoperante cuando los nacionalistas ponen las instituciones al servicio exclusivo de su ideología”.