• La portaveu municipal, Míriam Pujola, recorda que“afecta més de 1.200 treballadors”i demanarà al govern els plans anuals de prevenció i les dades de sinistralitat

Girona, dimecres 9 de maig de 2018.- “No pot ser que el Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament, que afecta més de 1.200 persones, porti 8 mesos sense reunir-se i encara tingui pendent el nomenament de 4 dels seus 7 membres polítics”. Així de molesta s’ha mostrat la portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, després de reunir-se amb diversos delegats de prevenció, els quals li han traslladat la “necessitat urgent” de tornar a posar en marxa aquest comitè per resoldre els problemes de sinistralitat laboral i la vigilància de la salut en el lloc de treball. “És un altre exemple de l’absència de gestió del govern Madrenas”, ha indicat.

Per a la regidora, “és molt lògic” que els delegats de prevenció demanin la reactivació de les reunions bimensuals en aquesta matèria perquè, entre altres coses,“vénen marcades per llei i a Girona s’està incomplint”. És per això que també ha anunciat que demanarà al govern local que li faciliti “els plans anuals de prevenció, una avaluació de riscos laborals i les dades de sinistralitat dels empleats municipals”.

 

 

Cs Girona exige que se reúna “de urgencia” el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento, paralizado desde hace 8 meses

  • La portavoz municipal, Míriam Pujola, recuerda que“afecta a más de 1.200 trabajadores”y pedirá al gobierno los planes anuales de prevención y los datos de siniestralidad

Girona, miércoles 9 de mayo de 2018.- “No puede ser que el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento, que afecta a más de 1.200 personas, lleve 8 meses sin reunirse y aún tenga pendiente el nombramiento de 4 de sus 7 miembros políticos”. Así de molesta se ha mostrado la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Míriam Pujola, después de reunirse con varios delegados de prevención, quiénes le han trasladado la “necesidad urgente” de volver a poner en marcha este comité para resolver los problemas de siniestralidad laboral y la vigilancia de la salud en el trabajo. “Es otro ejemplo de la ausencia de gestión del gobierno Madrenas”, ha indicado.

Para la concejal, “es muy lógico” que los delegados de prevención pidan la reactivación de las reuniones bimensuales en esta materia porque, entre otras cosas,“vienen marcadas por ley y en Girona se está incumpliendo”. Es por ello que también ha anunciado que pedirá al gobierno local que le facilite “los planes anuales de prevención, una evaluación de riesgos laborales y los datos de siniestralidad de los empleados municipales”.