• El portaveu municipal, Héctor Amelló, proposa elaborar un cens per esbrinar “quines ocupacions són mafioses i quines ho són per raó de necessitat”

Figueres, divendres 30 de març de 2018.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha presentat una moció per sol·licitar la creació d’una Oficina dels Drets dels Veïns afectat per l’Ocupació Il·legal que “vetlli i defensi la seguretat i convivència veïnal davant l’ocupació”. L’oficina haurà de comptar “amb una unitat de seguiment de les ocupacions il·legals” per coordinar les accions de vigilància i instruir els expedients administratius que sorgeixin de les denúncies “i així puguin servir com a prova en els procediments judicials pertinents”.

Amelló pretén també que amb l’aprovació de la moció l’Ajuntament “recolzi de forma expressa” les modificacions legislatives que s’han presentat recentment al Congrés dels Diputats per oferir una protecció integral i efectiva als legítims titulars de dret i per garantir la seguretat i convivència veïnal davant l’ocupació il·legal d’habitatges. També que es reforci “de forma immediata la presència policial i patrullatge preventiu en les zones afectades per el problema de l’ocupació”.

Per últim, el regidor taronja proposa que en un màxim de tres mesos “s’iniciïn els treballs d’elaboració d’un cens d’habitatges ocupats” en el qual s’identifiqui “quines ocupacions són mafioses y quines ho són per raó de necessitat”.

 

 

Cs Figueres pide la creación de una oficina de defensa de los vecinos afectados por ocupaciones ilegales de sus viviendas

  • El portavoz municipal, Héctor Amelló, propone elaborar un censo para averiguar “qué ocupaciones son mafiosas y cuales son por razón de necesidad”

Figueres, viernes 30 de marzo de 2018.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, ha presentado una moción para solicitar la creación de una Oficina de los Derechos de los Vecinos afectados por la Ocupación Ilegal que “vele y defienda la seguridad y convivencia vecinal frente a la ocupación”. La oficina deberá contar “con una unidad de seguimiento de las ocupaciones ilegales” para coordinar las acciones de vigilancia e instruir los expedientes administrativos que surjan de las denuncias “y así pueda servir como prueba en los procesos judiciales pertinentes”.

Amelló pretende también que con la aprobación de la moción el Ayuntamiento “apoye de forma expresa” las modificaciones legislativas que se han presentado recientemente en el Congreso de los Diputados para ofrecer una protección integral y efectiva a los legítimos titulares de derecho y para garantizar la seguridad y convivencia vecinal frente a la ocupación ilegal de viviendas. También que se refuerce “de forma inmediata, la presencia policial y patrullaje preventivo en las zonas afectadas por el problema de la ocupación”.

Por último, el concejal naranja propone que en un máximo de tres meses “se inicien los trabajos de elaboración de un censo de viviendas ocupadas” donde se identifique “qué ocupaciones son mafiosas y cuales son por razón de necesidad”.