• El diputat de Cs per Girona, Jean Castel*, presenta la proposta al Parlament i assegura que es tracta d’una solució“temporal” fins que es garanteixi l’ampliació de les plantilles dels Mossos i de la Policia Local

Salt, dimarts 6 de març de 2018.- El diputat de Ciutadans (Cs) per Girona, Jean Castel, ha anunciat que demà, juntament amb la diputada Camino Fernández Riol, presentarà una Proposta de Resolució al Parlament de Catalunya per tal d’abordar la problemàtica de seguretat que viu el municipi de Salt. “La proposta anirà a buscar solucions puntuals i temporals per posar fi a situacions indignes que viuen els veïns i comerciants”, ha indicat després de mantenir una reunió amb la Federació Unió d’Empresaris de Salt en la que s’ha tractat aquest tema en exclusiva.

El diputat ha avançat que davant el dèficit d’agents a la província sol·licitarà la “col·laboració entre els diferents cossos i forces de seguretat de l’Estat” per tal d’aprofitar el volum d’agents que hi ha actualment i realitzar “un increment puntual d’operatius a Salt de forma temporal”, en espera que es faci efectiva la promoció de 500 Mossos d’Esquadra que ha quedat aturada “i que tampoc serà la solució perquè calen convocatòries continuades”.

“Si a dia d’avui estem sota mínims i no fem polítiques de previsió de necessitat real i imminent el problema s’agreujarà per manca d’efectius”, ha remarcat. En aquest sentit, ha recordat que Ciutadans ha presentat diverses mocions a Salt encaminades a resoldre aquesta problemàtica i que fins i tot el passat octubre es va aprovar “la creació d’un Consell Local de Seguretat que, recordem, encara no s’ha reunit”.

Castel també ha lamentat que la comissaria compartida pels Mossos d’Esquadra i la Policia Local “sigui inoperativa a partir de les deu de la nit” i als ciutadans que necessiten denunciar un fet delictiu “se’ls hi diu que vagin a Vista Alegre”. També, ha recordat que la figura del policia de barri “s’hauria d’ajustar als horaris comercials de Salt”.

“El problema de Salt no ve d’un any, ni de dos, ni de tres, ve en el temps i diferents equips de govern han sigut inhàbils per treballar i buscar una solució”, ha finalitzat.

 

Ciudadanos reclama que Salt disponga de operativos policiales puntuales donde colaboren todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado

  • El diputado de Cs por Girona, Jean Castel*, presenta la propuesta al Parlamento y asegura que se trata de una solución“temporal”hasta que se garantice la ampliación de las plantillas de Mossos y de la Policía Local

Salt, martes 6 de marzo de 2018.- El diputado de Ciudadanos (Cs) por Girona, Jean Castel, ha anunciado que mañana, junto con la diputada Camino Fernández Riol, presentará una Propuesta de Resolución al Parlamento de Cataluña para abordar la problemática de seguridad que vive el municipio de Salt. “La propuesta irá a buscar soluciones puntuales y temporales para poner fin a situaciones indignas que viven los vecinos y comerciantes”, ha indicado después de mantener una reunión con la Federació Unió d’ Empresaris de Salt en la que se ha tratado este tema en exclusiva.

El diputado ha avanzado que ante el déficit de agentes en la provincia solicitará la “colaboración entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”para aprovechar el volumen de agentes que hay actualmente y realizar “un incremento puntual de operativos a Salt de forma temporal”, en espera que se haga efectiva la promoción de 500 Mossos d’Esquadra que ha quedado parada “y que tampoco será la solución porque hacen falta convocatorias continuadas”.

“Si a día de hoy estamos bajo mínimos y no hacemos políticas de previsión de necesidad real e inminente el problema se agravará por carencia de efectivos”,ha remarcado. En este sentido, ha recordado que Ciudadanos ha presentado varias mociones en Salt encaminadas a resolver esta problemática y que incluso el pasado octubre se aprobó “la creación de un Consejo Local de Seguridad que, recordamos, todavía no se ha reunido”.

Castel también ha lamentado que la comisaría compartida por los Mossos d’Esquadra y la Policía Local “sea inoperativa a partir de las diez de la noche” y a los ciudadanos que necesitan denunciar un hecho delictivo “se les dice que vayan a Vista Alegre”. También, ha recordado que la figura del policía de barrio “se tendría que ajustar a los horarios comerciales de Salt”.

“El problema de Salte no viene de un año, ni de dos, ni de tres, viene en el tiempo y diferentes equipos de gobierno han sido inhábiles para trabajar y buscar una solución”, ha finalizado.