• La portaveu municipal de Cs, Míriam Pujola, lamenta també que“una comissió tècnica hagi valorat una decisió merament política”

Girona, divendres 19 de gener de 2018.- La portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, ha assegurat que “impugnarem la decisió” de la comissió del nomenclàtor que ha acordat canviar el nom de la plaça Constitució per plaça 1 d’octubre. La regidora assegura que la convocatòria d’urgència d’aquesta celebració no es va fer “en temps ni forma correcta” i lamenta que a l’associació de veïns del Barri del Mercadal “se’ls hagi convocat aquest migdia a les 12 del matí” per via telefònica.

Pujola ha sol·licitat una qüestió d’ordre a l’inici de la comissió del nomenclàtor per remarcar que la convocatòria d’urgència de la reunió s’havia d’haver remés amb 48 hores d’antelació “i se’ns va convocar ahir a les 14:22 de la tarda”, sense que en la mateixa s’hagi fet constar que era una convocatòria d’urgència que, a més, ha estat realitzada per un regidor i no el secretari d’aquest òrgan col·legiat. La portaveu taronja ha criticat que “una comissió tècnica hagi valorat una decisió merament política”. “Hem intentat fins l’últim moment que se suspengués”, ha lamentat.

 

 

Cs Girona impugnará el acuerdo de la comisión del nomenclátor que pretende cambiar el nombre de la plaza Constitución por plaza 1 de octubre

  • La portavoz municipal de Cs, Míriam Pujola, lamenta también que“una comisión técnica haya valorado una decisión meramente política”

Girona, viernes 19 de enero de 2018.- La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Míriam Pujola, ha asegurado que “impugnaremos la decisión”de la comisión del nomenclátor que ha acordado cambiar el nombre de la plaza Constitución por plaza 1 de octubre. La concejal asegura que la convocatoria de urgencia de esta celebración no se hizo “en tiempo ni forma correcta” y lamenta que a la asociación de vecinos del Barrio del Mercadal “se la haya convocado este mediodía a las 12 de la mañana” por vía telefónica.

Pujola ha solicitado una cuestión de orden al inicio de la comisión del nomenclátor para remarcar que la convocatoria de urgencia de la reunión se tenía que haber remitido con 48 horas de antelación “y se nos convocó ayer a las 14:22 de la tarde”, sin que en la misma se haya hecho constar que era una convocatoria de urgencia que, además, ha sido realizada por un regidor y no el secretario de este órgano colegiado. La portavoz naranja ha criticado que “una comisión técnica haya valorado una decisión meramente política”. “Hemos intentado hasta el último momento que se suspendiera”, ha lamentado.