Héctor Amelló, Juan Carlos Girauta i Jean Castel

· El portaveu de Cs al Congrés, Juan Carlos Girauta* adverteix que “quan tinguem capacitat” es canviarà la immersió lingüística per un model trilingüe

Figueres, divendres 8 de desembre de 2017“Ciutadans proposarà al Congrés que es prohibeixin els indults als qui han donat un cop d’estat”. Així ho ha afirmat el portaveu de Cs al Congrés, Juan Carlos Girauta, en un acte celebrat al Centre Cívic Joaquim Xirau, a Figueres, Al respecte, el portaveu de la formació taronja ha recordat que els socialistes ja s’han mostrat favorables als indults en altres ocasiones i ha advertit que en el seu moment, “quan per fi van aconseguir guanyar al nacionalisme no solament no ho el van fer desaparèixer sinó que el van empitjorar” pactant un tripartit.

El polític taronja ha exposat davant un centenar de persones l’“obscenitat” que ha suposat el nacionalisme en fer “ política amb els sentiments” i com “el bucle” del procés ha estat una estratègia que solament genera crisi “perquè ha de donar un cop i enfrontar les institucions” de l’Estat i perquè “una vegada es va percebre que hi havia perill de secessió unilateral de Catalunya va succeir tot el contrari a l’anunciat pels nacionalistes”, referint-se a la fugida d’empreses, la fractura de la societat i el trencament de la convivència.

Per aquestes raons ha comentat a l’audiència que “el primer que hem de fer és guanyar-los en les eleccions” i el segon, que els que han donat el cop a la democràcia paguin les conseqüències d’haver “traçat una línia al terra” i fer dos bàndols. Una situació que Girauta considera que ha estat alimentada també pels mitjans de comunicació públics i els subvencionats “que es dediquen a generar odi i trencar la convivència” provocant que “amics de tota la vida hagin deixat de parlar-se”.

Preguntat per si els separatistes poguessin arribar a formar govern, el portaveu taronja ha recordat que, en qualsevol cas, es tractarà “d’un govern autonòmic” però ha advertit que “són els mateixos i tornaran a fer el mateix”. I ha afegit que el dia que Ciutadans tingui un ministre de l’Interior “i diguem que no se celebrarà un referèndum, no se celebrarà un referèndum”.

Finalment, Girauta també ha parlat sobre la immersió lingüística per assegurar que “quan nosaltres tinguem la capacitat de canviar-la ho farem” i es crearà un model trilingüe “40% en castellà, 40% en català i 20% anglès”. El que hi ha ara “no és immersió lingüística, és immersió ideològica”, ha afirmat perquè “l’ensenyament ve filtrat amb un biaix ideològic”.

Juan Carlos Girauta (Cs): “Ciudadanos propondrá en el Congreso que se prohíban los indultos a los que han dado un golpe de Estado”

· El portavoz de Cs en el Congreso, Juan Carlos Girauta* advierte que “cuando tengamos capacidad” se cambiará la inmersión lingüística por un modelo trilingüe

Figueres, viernes 8 de diciembre de 2017. “Ciudadanos propondrá en el Congreso que se prohíban los indultos a los que han dado un golpe de estado”.  Así lo ha afirmado  el portavoz de Cs en el Congreso, Juan Carlos Girauta, en un acto celebrado en el Centre Cívic Joaquim Xirau, en Figueres, Al respecto, el portavoz de la formación naranja ha recordado que los socialistas ya se han mostrado favorables a los indultos en otras ocasiones y ha advertido que en su día, “cuando por fin consiguieron ganar al nacionalismo no solo no lo hicieron desaparecer sino que lo recrudecieron” pactando un tripartito.

El político naranja ha expuesto ante un centenar de personas la “obscenidad” que ha supuesto el nacionalismo al “hacer política con los sentimientos” y como “el bucle” del procés ha sido una estrategia que solo genera crisis “porqué tiene que dar un golpe y enfrentar a las instituciones” del Estado y porqué “una vez se percibió que había peligro de secesión unilateral de Catalunya sucedió todo lo contrario a lo anunciado por los nacionalistas”, refiriéndose a la huida de empresas, la fractura de la sociedad y la rotura de la convivencia.

Por esas razones ha comentado a la audiencia que “lo primero que debemos hacer es ganarles en las elecciones” y lo segundo que los que han dado el golpe a la democracia paguen las consecuencias de haber “trazado una línea en el suelo” y hacer dos bandos. Una situación que Girauta considera que ha estado alimentada también por los medios de comunicación públicos y los subvencionados “que se dedican a generar odio y romper la convivencia” provocando que “amigos de toda la vida hayan dejado de hablarse”.

Preguntado por si los separatistas son capaces de formar gobierno, el portavoz naranja ha recordado que, en cualquier caso, se tratará “de un gobierno autonómico”pero ha advertido que “son los mismos y volverán a hacer lo mismo”. Y ha añadido que el día que Ciudadanos tenga un ministro del Interior “y digamos que no se celebrará un referéndum, no se celebrará un referéndum

Finalmente, Girauta también ha hablado sobre la inmersión lingüística para asegurar que “cuando nosotros tengamos la capacidad de cambiarla lo haremos” y  se creará un modelo trilingüe “40% en castellano, 40% en catalán y 20% inglés”. Lo que hay ahora “no es inmersión lingüística, es inmersión ideológica”, ha afirmado porqué “la enseñanza viene filtrada con un sesgo ideológico”.