Imatge de l’acte celebrat a Lloret

· El diputat al Congrés per Tarragona recorda que la llei es va aprovar per unanimitat i incorporant esmenes de tots els partits parlamentaris

Lloret de Mar, dijous 7 de desembre de 2017. El diputat de Ciutadans (Cs) al Congrés, Sergio del Campo, ha defensat aquesta tarda la necessitat de canviar el govern de Catalunya per un encapçalat per Inés Arrimadas per poder seguir recolzant els autònoms a Catalunya, que són “els qui generen un terç de les ocupacions”existents i “amb la bogeria del procés”, només durant el mes d’octubre, “s’han donat de baixa 40 autònoms diaris”. “Quants llocs de treball hem perdut?” s’ha preguntat.

En un acte celebrat a la Biblioteca de Lloret de Mar on també ha assistit el candidat de Cs per Girona al Parlament, Jean Castel, Del Campo ha recordat que gràcies a Ciutadans s’ha pogut aprovar la Llei de Reformes Urgents dels Treballadors Autònoms demostrant així que “som un partit capaç de negociar, d’arribar a acords i consensos” perquè aquesta és una llei aprovada per unanimitat “que surt millor del que va entrar perquè conté esmenes de tots els partits parlamentaris.”

El diputat ha pogut exposar davant l’audiència els avantatges de la nova llei d’autònoms i que no estaven contemplades anteriorment, tals com les bonificacions per maternitat, els drets per a les associacions d’autònoms i les millores en drets socials. No obstant això, ha apuntat que el treball solament acaba de començar perquè hi ha tres reptes fonamentals per solucionar: “la falta de flexibilitat, la incertesa i el problema de la pobresa”. Respecte a aquest últim punt, Del Campo ha recordat que Espanya té 6 milions de treballadors pobres i “nombrosos autònoms que a final d’any no arriben al salari mínim interprofessional”.

En la seva intervenció, ha incidit en el fet que “moltes de les mesures que estem duent a terme és fonamental que les executin les Comunitats Autònomes”, per aquest motiu ha insistit en la necessitat de canviar el govern a Catalunya per recolzar els “majors generadors d’ocupació” que són els autònoms.

Sergio del Campo (Cs): “Con la nueva de ley de autónomos hemos demostrado que somos un partido útil y de consenso”

· El diputado en el Congreso por Tarragona recuerda que la ley se aprobó por unanimidad e incorporando enmiendas de todos los partidos parlamentarios

Lloret de Mar, jueves 7 de diciembre de 2017. El diputado de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Sergio del Campo, ha defendido esta tarde la necesidad de cambiar el gobierno de Catalunya por uno encabezado por Inés Arrimadas para poder seguir apoyando los autónomos en Catalunya, que son “quiénes generan un tercio de los empleos” existentes y “con la locura del procés”, solo durante el mes de octubre, “se han dado de baja 40 autónomos diarios”. “¿Cuántos empleos hemos perdido?” se ha preguntado.

En un acto celebrado en la Biblioteca de Lloret de Mar al que también ha asistido el candidato de Cs por Girona al Parlament, Jean Castel, Del Campo ha recordado que gracias a Ciudadanos se ha podido aprobar la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo demostrando así que “somos un partido capaz de negociar, de llegar a acuerdos y consensos” porqué esta es una ley aprobada por unanimidad “que sale mejor de lo que entró porqué contiene enmiendas de todos los partidos parlamentarios.”

El diputado ha podido exponer ante la audiencia las ventajas de la nueva ley de autónomos y que no estaban contempladas anteriormente, tales como las bonificaciones por maternidad, los derechos para las asociaciones de autónomos y las mejoras en derechos sociales. Sin embargo, ha apuntado que el trabajo solo acaba de empezar porqué hay tres retos fundamentales para solventar: “la falta de flexibilidad, la incertidumbre y el problema de la pobreza”. Respecto a este último punto, Del Campo ha recordado que España tiene 6 millones de trabajadores pobres y “numerosos autónomos que a final de año no llegan al salario mínimo interprofesional”.

En su intervención, ha incidido en el hecho que “muchas de las medidas que estamos llevando a cabo es fundamental que las ejecuten las Comunidades Autónomas”, de ahí que haya insistido en la necesidad de cambiar el gobierno en Catalunya para apoyar a los “mayores generadores de empleo” que son los autónomos.