• Funcionarà com un òrgan consultiu, per sota de la Junta de Seguretat Local, i proposarà un pla d’actuació per ser aprovat en un any

Salt, dijous 18 d’octubre de 2017. El portaveu municipal de Cs a Salt, Atilano González, ha presentat una moció perquè l’Ajuntament de Salt creï un Consell Local de Seguretat en el qual estiguin representats agents socials, econòmics, polítics i institucionals del municipi. Es tractaria d’un òrgan consultiu la finalitat del qual serà “proposar un Pla Local de Seguretat per ser aprovat per la Junta Local de Seguretat en un any”, segons ha indicat el regidor.

Per al portaveu taronja, la seguretat és una “preocupació endèmica de Salt”, per això González demana abordar l’elaboració del Pla Local de Seguretat amb “la representació més àmplia possible de tots els sectors socials” per poder definir i consensuar els “objectius generals, prioritats, recursos econòmics i calendari d’aplicació”.

En definitiva, aquest òrgan consultiu “ha de servir per canalitzar i integrar” les observacions i preocupacions de tot el teixit social i polític del municipi en un Pla “fet a mida de les necessitats i urgència dels veïns” en matèria de seguretat i convivència.

 

Cs Salt presenta una moción para crear un Consejo Local de Seguridad con agentes sociales, políticos e institucionales

• Funcionará como un órgano consultivo, por debajo de la Junta de Seguridad Local, y propondrá un plan de actuación para ser aprobado en un año

Salt, jueves 18 de octubre de 2017. El portavoz municipal de Cs en Salt, Atilano González, ha presentado una moción para que el Ayuntamiento de Salt cree un Consejo Local de Seguridad en el que estén representados agentes sociales, económicos, políticos e institucionales del municipio. Se trataría de un órgano consultivo cuya finalidad será “proponer un Plan Local de Seguridad para ser aprobado por la Junta Local de Seguridad en un año”, según ha indicado el concejal.

Para el portavoz naranja, la seguridad es una “preocupación endémica de Salt”, por ello González pide abordar la elaboración del Plan Local de Seguridad con “la representación más amplia posible de todos los sectores sociales” para poder definir y consensuar los “objetivos generales, prioridades, recursos económicos y calendario de aplicación”.

Al fin y al cabo, este órgano consultivo “debe servir para canalizar e integrar” las observaciones y preocupaciones de todo el tejido social y político del municipio en un Plan “hecho a medida de las necesidades y urgencia de los vecinos” en materia de seguridad y convivencia.