• El portaveu municipals de Cs, Jordi Hernández, reclama “deixar sense efecte”la decisió del govern municipal ja que la seva il·legalitat ha sigut confirmada pel Tribunal Constitucional

Lloret de Mar, dimecres 13 de setembre de 2017. El grup municipal de Cs a l’Ajuntament de Lloret de Mar ha presentat un recurs d’impugnació al decret d’alcaldia firmat en suport a les lleis separatistes aprovades pel Parlament de Catalunya. El text al·lega que l’acte administratiu de l’alcalde és conseqüència de diverses accions polítiques “il·legals i suspeses per part del Tribunal Constitucional i per tant sense vigència ni marc jurídic legal”.

El portaveu de la formació taronja, Jordi Hernández, ha explicat que el seu grup ha adoptat aquesta mesura perquè té “el compromís de vetllar per uns ajuntaments que compleixin les lleis” i en aquest sentit ha destacat que les corporacions locals “no seran còmplices d’un cop a la democràcia”.

“Des de Ciutadans no es permetrà que els alcaldes facin un ús ideològic de la institució”, ha manifestat els regidor de la formació taronja, que també ha volgut recordar que “l’ajuntament representa a tots els ciutadans” i que “el govern municipal no pot posar la ciutat al servei d’un projecte que pretén aixecar fronteres i enfrontar els catalans amb la resta d’espanyols”.

Cs Lloret presenta recurso de impugnación al decreto de alcaldia de apoyo a las leyes separatistas para favorecer el   1-O

  • El portavoz municipal de Cs, Jordi Hernández, reclaman “dejar sin efecto”la decisión del gobierno municipal ya que su ilegalidad ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional

Lloret de Mar, miércoles 13 de septiembre de 2017. El grupo municipal de Cs en el ayuntamiento de Lloret de Mar ha presentado un recurso de impugnación a los decretos de alcaldía firmados en apoyo a las leyes separatistas aprobadas por el Parlament de Cataluña. El texto alega que el acto administrativo del alcalde es consecuencia de diversas acciones políticas “ilegales y suspendidas por parte del Tribunal Constitucional y por tanto sin vigencia ni marco jurídico legal”.

El portavoz de la formación naranja, Jordi Hernández, ha explicado que su grupo ha adoptado esta medida porque tiene “el compromiso de velar por unos ayuntamientos que cumpla las leyes” y en este sentido ha destacado que las corporaciones locales “no serán cómplices de un golpe a la democracia”.

“Desde Ciudadanos no se permitirá que los alcaldes hagan un uso ideológico de la institución”, ha manifestado el edil de la formación naranja, que también ha querido recordar que “el ayuntamiento representa a todos los ciudadanos” y que “el gobierno municipal no puede poner la ciudad al servicio de un proyecto que pretende levantar fronteras y enfrentar a los catalanes con el resto de los españoles”.