• El regidor de Ciutadans, Toni Pérez, afirma que“s’ha d’evitar posar en risc una empresa municipal que funciona i és necessari que algú li dediqui temps”

Girona, dimarts 12 de setembre de 2017. El portaveu municipal de Ciutadans a Figueres, Toni Pérez, apressa el govern de la ciutat perquè convoqui el consell d’administració, nomeni un conseller delegat de consens a Fisersa  i resolgui el buit que afecta el funcionament d’aquesta empresa pública des que el mes de febrer passat el govern de Convergència quedés en minoria al plenari.

El portaveu taronja entén que “és imprescindible resoldre aquesta situació perquè un govern municipal format per només cinc regidors en una ciutat com Figueres a penses té capacitat de maniobra i és urgent que delegui el control de l’empresa Fisersa en un conseller delegat que sigui de consens entre tots els grups”.

A més, el regidor ha assegurat que “no es pot posar en risc una empresa municipal como aquesta, que funciona correctament i volem que continuï funcionant; però necessitem algú que tingui temps per a dedicar-s’hi”.

 

Ciutadans Figueres pide al gobierno municipal que nombre un consejero delegado de la empresa municipal Fisersa

  • El concejal de Ciutadans, Toni Pérez, afirma que“debe evitarse poner en riesgo una empresa municipal que funciona y es necesario que alguien le dedique tiempo”

Girona, martes 12 de septiembre de 2017. El portavoz municipal de Ciutadans en Figueres, Toni Pérez, apresura el gobierno de la ciudad porque convoque el consejo de administración, nombre un consejero delegado de consenso a Fisersa y resuelva el vacío que afecta el funcionamiento de esta empresa pública des que el mes de febrero pasado el gobierno de Convergència quedara en minoría en el plenario.

El portavoz naranja entiende que “es imprescindible resolver esta situación porque un gobierno municipal formato por sólo zinc regidores en una ciudad como Figueres a piensas té capacitado de maniobra y es urgente que delegue el control de la empresa Fisersa en un consejero delegado que  sea de consenso entre todos los grupos”.

Además, el regidor ha asegurado que “no es puede poner en riesgo una empresa municipal como esta, que funciona correctamente y queremos que continúe funcionando; pero necesitamos alguien que tenga tiempo para dedicarse”.