• El diputat de Ciutadans per Girona, Jean Castel, indica que“cal evitar l’èxode rural i generar oportunitats de futur laboral als joves d’aquests municipis”

 

Girona, divendres 11 d’agost de 2017. El diputat de Ciutadans (Cs) per Girona, Jean Castel, ha reclamat que de la recaptació de la taxa turística a les comarques gironines la meitat es quedi en el municipi que la genera i la recapta, i l’altre meitat es destini íntegrament a “un calaix solidari” per sufragar plans d’activació turística de petits pobles de la província. “La idea és que les petites viles d’interès arquitectònic, paisatgístic o cultural que tenim a la província puguin presentar de forma anual projectes i plans de reactivació turística des del seus ajuntaments i acabin oferint nous serveis que permetin desestacionalitzar la temporada turística” ha indicat.

 

Al llarg de 2016, la província de Girona va recaptar més de 8,5 milions d’euros per aquesta taxa, segons les dades publicades pel Departament d’Empresa i Coneixement. “Per què no creem aquest calaix solidari amb el 50% de l’impost recaptat i l’entreguem als millors projectes de dinamització turística d’altres poblacions?” s’ha preguntat el diputat. “Hi ha pobles en els que tan sols habilitant un aparcament d’autocaravanes a l’entrada o a la sortida del municipi, com passa a França, es convertirien en pol d’atracció de nous models turístics que reactivarien l’economia local”, ha manifestat.

 

El diputat considera necessari “estendre els beneficis econòmics del turisme a altres poblacions” de la província per generar oportunitats de negoci i noves ocupacions que “evitin l’èxode rural i generin oportunitats de futur laboral als joves d’aquests municipis que ara per ara, amb prou feines tenen oportunitat d’atraure visitants”. 

 

Castel ha indicat que el que necessita Girona “són polítiques reals i no el desgovern que porta Catalunya els últims sis anys i la deixadesa política en matèria de turisme” perquè, per poder assolir els objectius, “el govern hauria de reflectir les necessitats en els pressupostos amb les partides pertinents i, un cop més, no ho ha fet”.

 

“La Generalitat hauria de tenir més present que som la primera província amb connexió a Europa i tenim moltes més possibilitats entre el Pirineu i la Costa Brava”, ha insistit.

 

 

Castel (Cs) reclama que la mitad de la tasa turística recaudada en Girona se dedique a un “cajón solidario para reactivar poblaciones”

 

  • El diputado de Ciutadans por Girona, Jean Castel, indica que“hay que evitar el éxodo rural y generar oportunidades de futuro laboral a los jóvenes de estos municipios”

Girona, viernes 11 de agosto de 2017. El diputado de Ciutadans (Cs) por Girona, Jean Castel, ha reclamado que de la recaudación de la tasa turística en las comarcas gerundenses la mitad se quede en el municipio que la genera y la recauda, y la otro mitad se destine íntegramente a “un cajón solidario” para sufragar planes de activación turística de pequeños pueblos de la provincia. “La idea es que las pequeñas villas de interés arquitectónico, paisajístico o cultural que tenemos en la provincia puedan presentar de forma anual proyectos y planes de reactivación turística desde el suyos ayuntamientos y acaben ofreciendo nuevos servicios que permitan desestacionalizar la temporada turística” ha indicado.

A lo largo de 2016, la provincia de Girona recaudó más de 8,5 millones de euros por esta tasa, según los datos publicados por el Departament d’Empresa i Coneixement. “¿Por qué no creamos este cajón solidario con el 50% del impuesto recaudado y lo entregamos a los mejores proyectos de dinamización turística otras poblaciones?” se ha preguntado el diputado. “Hay pueblos en los que tan sólo habilitando un aparcamiento de autocaravanas a la entrada o a la salida del municipio, como pasa en Francia, se convertirían en polo de atracción de nuevos modelos turísticos que reactivarían la economía local”, ha manifestado.

El diputado considera necesario “extender los beneficios económicos del turismo a otras poblaciones” de la provincia para generar oportunidades de negocio y nuevas ocupaciones que “eviten el éxodo rural y generen oportunidades de futuro laboral a los jóvenes de estos municipios que hoy por hoy, apenas tienen oportunidad de atraer visitantes”.

Castel ha indicado que lo que necesita Girona “son políticas reales y no el desgobierno que trae Cataluña los últimos seis años y la dejadez política en materia de turismo” porque, para poder lograr los objetivos,“el gobierno tendría que reflejar las necesidades en los presupuestos con las partidas pertinentes y, un golpe más, no lo ha hecho”.

“La Generalitat tendría que tener más presente que somos la primera provincia con conexión en Europa y tenemos muchas más posibilidades entre el Pirineo y la Costa Brava”, ha insistido