• El portaveu municipal de Cs, Atilano González, vol que també hi assisteixin les entitats empresarials i veïnals afectades pels assalts nocturns

Salt, dijous 10 d’agost de 2017. El significatiu augment d’assalts nocturns en comerços de Salt ha dut el portaveu de Ciutadans, Atilano González, a presentar una instància per sol·licitar a l’equip de govern municipal que “convoqui de manera urgent i immediata la Junta Local de Seguretat per abordar com es poden atallar els continus robatoris en els comerços que s’estan produint”.

El regidor ha aprofitat per recordar que va ser la Federació Unió d’Empresaris de Salt la que primer va alertar del fenomen i és per aquesta raó que ha demanat que sigui convidada, “juntament amb altres entitats empresarials i veïnals”, a la Junta Local de Seguretat.

González vol que en la reunió “s’analitzi i valori la situació de la seguretat pública en el municipi i es concretin les polítiques de seguretat corresponents per oferir una solució a les propostes de la Federació Va unir de Empresaris de Salt, com per exemple, la contractació de vigilants nocturns”.

“És necessari elaborar un pla d’actuació específic per abordar aquesta greu problemàtica i ho necessitem ja”, ha sentenciat.

 

Cs Salt pide convocar de manera urgente la Junta Local de Seguridad ante el aumento de asaltos nocturnos en comercios

  • El portavoz municipal de Cs, Atilano González, quiere que también asistan las entidades empresariales y vecinales afectadas por los asaltos nocturnos

Salt, jueves 10 de agosto de 2017. El significativo aumento de asaltos nocturnos en comercios de Salt ha llevado al portavoz de Ciudadanos, Atilano González, a presentar una instancia para solicitar al equipo de gobierno municipal que “convoque de manera urgente e inmediata la Junta Local de Seguridad para abordar como se pueden atajar los continuos robos en los comercios que se están produciendo”.

El concejal ha aprovechado para recordar que fue la Federació Unió d’Empresaris de Salt la que primero alertó del fenómeno y es por esta razón que ha pedido que sea invitada, “junto con otras entidades empresariales y vecinales”, a la Junta Local de Seguridad.

González quiere que en la reunión “se analice y valore la situación de la seguridad pública en el municipio y se concreten las políticas de seguridad correspondientes para ofrecer una solución a las propuestas de la Federació Unió de Empresaris de Salt, como por ejemplo, la contratación de vigilantes nocturnos”.

“Es necesario elaborar un plan de actuación específico para abordar esta grave problemática y lo necesitamos ya”, ha sentenciado.