El grup municipal de Ciutadans Figueres ha elevat al govern municipal les següents preguntes per a ser respostes en el proper ple ordinari del mes de juliol:

  1. Per què no s’ha creat la comissió de seguiment i impuls de l’escola Carme Guasch i Darné?
  2. Quines gestions ha realitzat aquest Ajuntament per complir els acords aconseguits i aprovats en la moció de gener Per la construcció de l’escola Carme Guash i Darné?
  3. Quins han sigut els compromisos adquirits per la Generalitat de Catalunya per dotar l’escola d’una ubicació definitiva i en un edifici convencional? Són acords verbals o per escrit?
  4. Quina és la situació actual i els reptes que hem de superar per eliminar els barracons d’aquesta escola? Quins requisits ha de complir l’Ajuntament perquè la Generalitat construeixi l’equipament?
  5. Quina és la planificació i calendari previst per a la construcció?
  6. Estaria el govern municipal disposat a adquirir el compromís de no concedir suport a la cessió de terrenys o permisos d’obres, ni a cap altre tipus d’acció que propiciï i faciliti la instal·lació de nous barracons, així com exigir a la Generalitat resoldre totes les deficiències i condicionar amb la màxima qualitat exigible totes les aules prefabricades de la ciutat i elaborar un pla d’eliminació dels actuals barracons?