foto-jean-castel

 

“La seguretat dels Mossos és una prioritat per a C’s; proposem modernitzar el seu vestuari davant la inacció del Govern”. Així ho ha explicat el portaveu de Ciutadans (C’s) en Interior, Jean M. Castel, després de registrar al Parlament de Catalunya una Proposta de Resolució en aquest sentit. I ha destacat que la indumentària dels agents “no s’actualitza des de l’any 1983”. Per això, ha instat la Generalitat a incloure una partida pressupostària per modernitzar i renovar el material en l’exercici del 2017 i “complir amb els estàndards europeus”.

El portaveu de Ciutadans en la comissió d’Interior ha explicat que aquesta modernització del vestuari dels agents “es pot adaptar als dos sexes” per tal de garantir una millor seguretat i comoditat en el desenvolupament de les seves tasques diàries.

———————————————————————-

“La seguridad de los Mossos es una prioridad para C’s; proponemos modernizar su vestuario ante la inacción del Govern”. Así lo ha explicado el portavoz de Ciutadans (C’s) en Interior, Jean M. Castel, después de registrar en el Parlament de Cataluña una Propuesta de Resolución en este sentido. Y ha destacado que la indumentaria de los agentes “no se actualiza desde el año 1983”. Por eso, ha instado a la Generalitat a incluir una partida presupuestaria para modernizar y renovar el material en el ejercicio de 2017 y “cumplir con los estándares europeos”. 

El portavoz de Ciutadans en la comisión de Interior ha explicado que esta modernización del vestuario de los agentes “se puede adaptar a los dos sexos” para garantizar una mejor seguridad y comodidad en el desarrollo de sus tareas diarias.