Benvolguts lectors, si alguna cosa ha quedat palesa en l’últim ple municipal és que, a dia d’avui, Ciutadans és l’únic partit a Figueres que està exercint una oposició responsable. Som els únics que facilitem, reorientem i proposem projectes que resulten beneficiosos per a la ciutat i que advertim, critiquem i ens oposem a les mesures i polítiques que considerem mal planificades, executades o supèrflues.

Un exemple notable de la nostra política crítica, constructiva i dialogant és la modificació del Pla Financer d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres. Perquè ens entenguem: el Pla de Barris; una proposta de l’equip de govern que va deixar molt insatisfets a tots els grups de l’oposició. Des del dia que varem rebre la proposta el nostre equip de treball es va posar a la feina avaluant la repercussió de les modificacions plantejades i les conclusions van ser vàries.

La primera és que, tal com proposa el Govern, és necessari modificar el pla financer original. A la vista de les despeses i les mesures executades fins a dia d’avui, és obvi que les quanties d’algunes partides estan sobredimensionades i, tenint present que el pla finalitza en 2018, és necessari redistribuir-les amb la finalitat de poder aprofitar al màxim la dotació econòmica. De la mateixa forma, la seva reforma és urgent per una simple qüestió de terminis administratius i per tal que puguin ser contemplades al proper pressupost.

La segona ha estat que algunes de les propostes de l’equip de Govern eren molt encertades. Per això, en la contraproposta que nosaltres elaboréssim era necessari respectar al màxim aquests encerts. Així, la partida econòmica per convertir el Centre dels Caputxins en un equipament per al desenvolupament d’activitats per a veïns i entitats, la destinada a la rehabilitació de cobertes i instal·lacions o la d’obertura i renovació d’establiments comercials per a la dinamització de certs carrers que han vist deteriorat el seu interès comercial era necessari respectar-les el màxim possible.

La tercera és que, per contra, i des del nostre punt de vista, la proposta del Govern minvava considerablement les partides socials, en algunes ocasions amb tanta intensitat que paralitzava i deixava sense dotació partides essencials del programa. Aquesta era una greu deficiència que havia de ser corregida immediatament, una modificació imprescindible perquè el Pla fos aprovat per Ciutadans.

La quarta és que es destinava una partida a l’accessibilitat del Museu de l’Empordà. Certament aquest és un projecte important però és un equipament de ciutat i els seus recursos han de provenir d’altres fonts. La mesura proposada no respon a l’esperit d’un Pla de Barris pel que no té cabuda en aquest programa i no pot sostreure recursos del mateix.

Una vegada traçats aquests eixos i objectius, el plantejament va ser clar. Respectar aquella part de la proposta que estava encertadament plantejada, la intervenció urbanística; modificar les parts mes febles, la intervenció social; eliminar tot el superflu del Pla de Barris.

El resultat ha estat evident: una proposta equilibrada entre intervenció urbanística i social. El nou pla respecta l’esperit del que són els programes integrals d’intervenció gràcies a l’acció proactiva de Ciutadans. Gràcies al nostre treball assegurem intervencions urbanístiques beneficioses per al barri però el més important és que les partides socials destinades a l’adolescència en risc, al servei domiciliari a la gent gran, a la participació ciutadana, el programa de foment de l’activitat esportiva i el desenvolupament del pla d’igualtat seguiran mantenint o fins i tot augmentaran els seus recursos assegurant la seva continuïtat fins a la finalització del pla l’any 2018.

Aquesta és una mostra de com amb diàleg, treball i flexibilitat Ciutadans exerceix una oposició responsable defensant l’interès general i particular de tots els veïns de Figueres, alhora que contribueix decisivament en l’avanç dels projectes de la ciutat.

Artículo publicado en el Setmanari de l’Alt Empordà el 9 de agosto de 2016

héctor amelló

 

Héctor Amelló Montiu