El ROM (Reglament Orgànic Municipal) és la normativa municipal per la qual ens hem de regir pel bon funcionament intern de l’ajuntament.

Bé, crec que és prou important com perquè les modificacions que se’n puguin derivar siguin consensuades, en la mesura del possible, per tots els grups representats al consistori.

Hem de tenir en compte la importància d’aquesta normativa i per tant, no podem consensuar un ROM només de present, sinó que hem de mirar cap al futur. No ha de ser un ROM que canviï el proper equip de govern, sinó que ha de ser  d’utilitat per a propers mandats.

Ciutadans porta temps treballant en el nou ROM que l’equip de govern vol dur al ple per a la seva posterior aprovació i com he dit, en un tema tan important com aquest hi ha d’haver el màxim consens. És per això que el meu grup porta reclamant, des de fa mesos, reunions amb l’equip de govern i la resta de grups de  l’oposició per poder posar sobre la taula les propostes de tots els grups.

El que no és lògic és que des del 24 de maig, dia en que es va convocar a tots els grups per exposar que s’estava treballant en la redacció d’un nou ROM, no se’ns hagi tornat a convocar per parlar sobre el tema.

Tot i que alguns no ho vulguin entendre i prefereixin anar per lliure, han d’adonar-se que parlar és bo, que posar idees en comú és bo, que treballar conjuntament és bo, i no només és bo, sinó que és necessari.

Creiem que la participació no només de les entitats sinó de la ciutadania en general és primordial i per tant un dels grans reptes que tenim és fomentar-la i  d’aquesta manera aconseguirem arribar als nostres conciutadans.

Si una cosa tenim clara és que per sobre de tot continuarem defensant la legalitat vigent perquè, per molt que alguns basin les seves argumentacions en atacar aquesta legalitat,  és la que, els agradi o no, han de complir.

És curiós que a l’hora de jurar el seu càrrec com a regidor/es acatessin guardar i fer guardar la Constitució, i cito textualment el jurament d’aquests que ara se’n volen desdir: “Juro per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Girona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”.

Per tant, la legalitat vigent serveix només quan els interessa? Només saben basar el seu discurs en aquest monotema que no els durà enlloc? No es cansen ja de fer el ridícul?

Pel bé de la nostra ciutat i dels nostres ciutadans, posin en comú tot allò que ens uneix, tot allò que ens beneficia i tot allò que pugui millorar la Girona que desitgem

 

Míriam Pujola

Portaveu del Grup Municipal C’s Girona

 

17092015MiriamPujolar