• Ciutadans ha presentat el cartell de campanya i el lema que l’acompanyarà: “Para que ganemos todos”

Girona, dijous 28 de gener de 2021.- “El vot a Ciutadans val triple perquè garanteix la reactivació econòmica i social, fa de dic de contenció del separatisme i evita el tripartit”. Així s’ha pronunciat el cap de llista de Ciutadans (Cs) a les eleccions autonòmiques del 14F per presentar l’inici de campanya electoral a la seu del partit a Girona, on ha aprofitat per reivindicar “una Catalunya de tots” i assegurar que un Govern liderat per Carlos Carrizosa permetrà sortir de l’atzucac “al qual ens ha abocat el procés”.

La intervenció del candidat liberal ha estat centrada en bona part en les propostes i mesures d’ajuda per a la recuperació econòmica, social i sanitària per revertir els efectes de la Covid-19. “Cap persona es pot quedar enrere en aquesta crisi i cal garantir un futur econòmic i laboral per a tots, cuidar les activitats comercials perquè puguin mantenir les portes obertes i estar al costat dels sectors afectats”, ha indicat Castel. En aquest sentit, el candidat liberal s’ha compromès a crear un pla d’ajudes “a partir del 15 de febrer per garantir l’economia, l’àmbit laboral i els reptes socials que ens deixa la tasca de reconstrucció per la pandèmia”.

D’altra banda, Castel no ha oblidat altres qüestions urgents de la província de Girona com son les infraestructures. S’ha referit als “reptes” que suposen la C-32, la carretera de la vergonya, la línia de tren a Puigcerdà, la variant d’Olot o la supressió dels passos a nivell, entre altres. “Disposar d’unes infraestructures modernes i adients no només reforça la mobilitat sinó que també ajuda la industrialització i la captació d’empreses”, ha exposat. També ha aprofitat per referir-se a l’hospital Trueta apostant perquè un govern de Ciutadans permetrà “materialitzar el projecte bàsic i executiu i centrar-se en quins professionals, quins especialistes i quina qualitat assistencial pels usuaris tindrà”.

Pel que fa a educació, Castel ha incidit que les inversions de Ciutadans prioritzaran “l’eliminació dels barracons a les comarques gironines, l’aposta pel model trilingüe i l’accessibilitat dels alumnes a les noves tecnologies”. I en matèria de seguretat, el candidat ha assegurat que un govern de Ciutadans permetrà arribar als 25.000 Mossos d’Esquadra en una legislatura “garantit d’aquesta manera el nombre d’efectius a cada comissaria i la rebaixa del temps de reacció policial”.

 

 

Castel (Cs): “El voto a Ciudadanos vale triple porque garantiza la reactivación económica y social, hace de dique de contención del separatismo y evita el tripartito”

  • Ciudadanos ha presentado el cartel de campaña y el lema que lo acompañará: “Para que ganemos todos”

Girona, jueves 28 de enero de 2021.- “El voto a Ciudadanos vale triple porque garantiza la reactivación económica y social, hace de dique de contención del separatismo y evita el tripartito”. Así se ha pronunciado el cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) a las elecciones autonómicas del 14F para presentar el inicio de campaña electoral en la sede del partido a Girona, donde ha aprovechado para reivindicar “una Cataluña de todos” y asegurar que un Gobierno liderado por Carlos Carrizosa permitirá salir del callejón sin salida “al cual nos ha abocado el proceso”.

La intervención del candidato liberal se ha centrado en buena parte en las propuestas y medidas de ayuda para la recuperación económica, social y sanitaria para revertir los efectos del Covid-19. “Ninguna persona se puede quedar atrás en esta crisis y hay que garantizar un futuro económico y laboral para todos, cuidar las actividades comerciales para que puedan mantener las puertas abiertas y estar junto a los sectores afectados”, ha indicado Castel. En este sentido, el candidato liberal se ha comprometido a crear un plan de ayudas “a partir del 15 de febrero para garantizar la economía, el ámbito laboral y los retos sociales que nos deja la tarea de reconstrucción por la pandemia”.

Por otro lado, Castel no ha olvidado otras cuestiones urgentes de la provincia de Girona como son las infraestructuras. Se ha referido a los “retos” que suponen la C-32, la carretera de la vergüenza, la línea de tren en Puigcerdá, la variante de Olot o la supresión de los pasos a nivel, entre otros. “Disponer de unas infraestructuras modernas y adecuadas no solo refuerza la movilidad sino que también ayuda a la industrialización y la captación de empresas”, ha expuesto. También ha aprovechado para referirse al hospital Trueta apostando para que un gobierno de Ciudadanos permitirá “materializar el proyecto básico y ejecutivo y centrarse en qué profesionales, qué especialistas y qué calidad asistencial por los usuarios tendrá”.

En cuanto a educación, Castel ha incidido que las inversiones de Ciudadanos priorizarán “la eliminación de los barracones en las comarcas gerundenses, la apuesta por el modelo trilingüe y la accesibilidad de los alumnos a las nuevas tecnologías”. Y en materia de seguridad, el candidato ha asegurado que un gobierno de Ciudadanos permitirá llegar a los 25.000 Mossos d’Esquadra en una legislatura “garantizado de este modo el número de efectivos en cada comisaría y la rebaja del tiempo de reacción policial”.