• El portaveu municipal, Héctor Amelló, reclama també l’elaboració d’un cens d’habitatges ocupats especificant quines són mafioses i quines per necessitat

Dimecres, 30 d’octubre de 2017.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha anunciat la presentació d’una moció per a ser debatuda en el ple municipal en la qual proposa la creació d’una Oficina de Defensa dels Drets dels Veïns afectats per l’Ocupació Il·legal i la posada en marxa d’un pla de protecció de la convivència i seguretat veïnal. “Estem veient com en els darrers mesos han crescut les ocupacions i com molts habitatges s’usen per activitats criminals com el tràfic de drogues”, ha explicat el regidor.

El regidor liberal ha recordat que les estimacions de finals de 2018 situaven Figueres “amb 800 pisos buits, dels quals 250 estarien ocupats il·legalment”. Per aquesta raó, també ha reclamat “que en el termini màxim de tres mesos” el govern elabori un cens d’habitatges ocupats en el qual es detalli també “quin tipus d’ocupació s’ha realitzat, si és mafiosa o és per necessitat”.

De manera paral·lela, la moció de Ciutadans també pretén que es reforci la presència policial “de manera immediata” i es facin patrulles preventives a les zones afectades. Respecte d’això, Amelló ha indicat que en algunes ocasions “aquestes ocupacions no es denuncien perquè els veïns tenen por o estan coaccionats” i ha considerat urgent atallar aquesta problemàtica “que s’ha convertit en un gran negoci per algunes màfies que s’aprofiten de famílies vulnerables o posen pisos a disposició per a activitats il·legals, amb la deterioració de la convivència que això suposa”.

 

 

Cs Figueres propone la inmediata creación de una oficina contra la ocupación ilegal y un plan de protección de la convivencia

  • El portavoz municipal, Héctor Amelló, reclama también la elaboración de un censo de viviendas ocupadas especificando cuáles son mafiosas y cuáles por necesidad

Miércoles, 30 de octubre de 2017.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, ha anunciado la presentación de una moción para ser debatida en el pleno municipal en la que propone la creación de una Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos afectados por la Ocupación Ilegal y la puesta en marcha de un plan de protección de la convivencia y seguridad vecinal. “Estamos viendo como en los últimos meses han crecido las ocupaciones y como muchas viviendas se usan para actividades criminales como el tráfico de drogas”, ha explicado el concejal.

El concejal liberal ha recordado que las estimaciones de finales de 2018 situaban a Figueres “con 800 pisos vacíos, de los cuales 250 estarían ocupados ilegalmente”. Por esta razón, también ha reclamado “que en el plazo máximo de tres meses” el gobierno elabore un censo de viviendas ocupadas en el que se detalle también “qué tipo de ocupación se ha realizado, si es mafiosa o es por necesidad”.

De forma paralela, la moción de Ciudadanos también pretende que se refuerce la presencia policial “de forma inmediata” y se hagan patrullas preventivas en las zonas afectadas. Con respecto a esto último, Amelló ha indicado que en algunas ocasiones “estas ocupaciones no se denuncian porque los vecinos tienen miedo o están coaccionados” y ha considerado urgente atajar esta problemática “que se ha convertido en un gran negocio para algunas mafias que se aprovechan de familias vulnerables o ponen pisos a disposición para actividades ilegales, con el deterioro de la convivencia que ello supone”.