Sectorial amb Fecotur

  • El candidat al Congrés per Girona apunta que això“crearà llocs de treball directes i indirectes”i és compatible també amb ser espai Schengen

Palamós, dilluns 15 d’abril de 2019.- El cap de llista de Ciutadans al Congrés dels Diputats per Girona, Héctor Amelló, ha anunciat que apostarà per impulsar els controls fitosanitaris al port de Palamós perquè es converteixi “en punt d’entrada i sortida de mercaderies”. Aquesta mesura permetria “crear molts lloc de treball directes i indirectes tant a Palamós com a la província”. Així li ho ha traslladat també als membres de la Federació de Comerç i Turisme (Fecotur) de Palamós en una reunió sectorial mantinguda aquest matí per a tractar aquest assumpte, la creació de l’espai Schengen al port i l’impuls turístic.

Amelló ha indicat que convertir el port de Palamós en un punt d’entrada i sortida de mercaderies “és una mesura prioritària” que a més pot fer-se “de forma immediata” i és compatible amb que Palamós també sigui Schengen. Respecte a això últim, el candidat taronja s’ha mostrat “completament a favor” però ha recriminat a la Generalitat que ho utilitzi ara mateix “com a confrontació amb el govern espanyol” i és per això que ha demanat al govern català que “sigui lleial a les institucions, que es comprometi amb la unió i la democràcia i no utilitzi el port de Palamós com a element de confrontació”.

D’altra banda, Amelló ha explicat que Ciutadans també disposa d’un pla per al turisme a Espanya “amb horitzó 2030 i que consisteix en impulsar les destinacions turístiques perquè s’integrin en les noves tecnologies, es promogui l’ocupació de qualitat i es fomenti la formació dels empleats, sobretot en idiomes”. Al costat d’això, ha exposat també la necessitat de“combatre la turismefòbia” perquè la indústria turística és “part essencial de l’economia espanyola, és bo per a la nostra província i cal re-impulsar-la”.

 

 

Amelló (Cs): “Queremos control fitosanitario en el puerto de Palamós para convertirlo en punto de entrada y salida de mercancías”

  • El candidato al Congreso por Girona apunta que esto“creará puestos de trabajo directos e indirectos”y es compatible también con ser espacio Schengen

Palamós, lunes 15 de abril de 2019.- El cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Girona, Héctor Amelló, ha anunciado que apostará por impulsar los controles fitosanitarios en el puerto de Palamós para que se convierta “en punto de entrada y salida de mercancías”. Esta medida permitiría “crear muchos puesto de trabajo directos e indirectos tanto en Palamós como en la provincia”. Así se lo ha trasladado también a los miembros de la Federación de Comercio y Turismo (Fecotur) de Palamós en una reunión sectorial mantenida esta mañana para tratar este asunto, la creación del espacio Schengen en el puerto y el impulso turístico.

Amelló ha indicado que convertir el puerto de Palamós en un punto de entrada y salida de mercancías “es una medida prioritaria”que además puede hacerse “de forma inmediata” y es compatible con que Palamós también sea Schengen. Respecto a esto último, el candidato naranja se ha mostrado “completamente a favor” pero ha recriminado a la Generalitat que lo utilice ahora mismo“como confrontación con el gobierno español” y es por ello que ha pedido al gobierno catalán que “sea leal a las instituciones, que se comprometa con la unión y la democracia y no utilice el puerto de Palamós como elemento de confrontación”.

Por otro lado, Amelló ha explicado que Ciudadanos también dispone de un plan para el turismo en España “con horizonte 2030 y que consiste en impulsar los destinos turísticos para que se integren en las nuevas tecnologías, se promueva el empleo de calidad y se fomente la formación de los empleados, sobre todo en idiomas”. Junto a esto, ha expuesto también la necesidad de“combatir la turismofobia” porque la industria turística es “parte esencial de la economía española, es bueno para nuestra provincia y hay que reimpulsarlo”.