La portaveu de Cs a Girona, Míriam Pujola

 

  • La portaveu municipal, Míriam Pujola*, anuncia que en cas que no siguin retornats aquests diners“emprendrem accions legals contra el fugitiu Puigdemont i contra l’actual alcaldessa Marta Madrenas”

Girona, dimarts 29 de gener de 2019.- La portaveu municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, ha exigit a l’Ajuntament de Girona que reclami a l’Associació de Municipis per la Independència el reemborsament de 49.014 euros pagats entre 2012 i 2017. Ho sol·licita en virtut de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara “nul de ple dret el decret d’alcaldia signat per Carles Puigdemont l’any 2014” i, per tant, que demostra “que l’Ajuntament de Girona no podia pagar aquesta quota”.

Pujola ha posat de manifest com la sentència especifica que el decret d’alcaldia “no supera el control de legalitat” perquè, entre altres qüestions, “els objectius de l’AMI no obeeixen els interessos específics de Girona o dels seus habitants” i per aquesta raó ha insistit en reclamar “el retorn a les arques públiques d’aquests més de 49.000 euros”.

La portaveu taronja ha anunciat que sol·licitarà per escrit a la secretaria de la corporació “la revisió d’ofici de tots els decrets signats que avalen el pagament d’aquesta quota a una associació que no aporta absolutament res al conjunt dels gironins”.

Per últim, Pujola ha anunciat que en el cas que els 49.014 euros no siguin retornats als gironins i gironines “emprendrem accions legals contra el fugitiu Puigdemont i contra l’actual alcaldessa Marta Madrenas”.

 

 

 

Cs exige al Ayuntamiento de Girona que devuelva los 49.014 euros que ha pagado a la AMI entre 2012 y 2017

  • La portavoz municipal, Míriam Pujola, anuncia que si no se devuelve este dinero“emprenderemos acciones legales contra el fugitivo Puigdemont y contra la actual alcaldesa Marta Madrenas”

Girona, martes 29 de enero de 2019.- La portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Míriam Pujola, ha exigido al Ayuntamiento de Girona que reclame a la Asociación de Municipios por la Independencia el reembolso de 49.014 euros pagados entre 2012 y 2017. Lo solicita en virtud de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que declara “nulo de pleno derecho el decreto de alcaldía firmado por Carles Puigdemont en 2014” y, por lo tanto, que demuestra “que el Ayuntamiento de Girona no podía pagar esta cuota”.

Pujola ha señalado como la sentencia especifica que el decreto de alcaldía “no supera el control de legalidad” porque, entre otras cuestiones, “los objetivos de la AMI no obedecen los intereses específicos de Girona o de sus habitantes” y por este razón ha insistido en reclamar “el retorno a las arcas públicas de estos más de 49.000 euros”.

La portavoz naranja ha anunciado que solicitará por escrito a la secretaría de la corporación “la revisión de oficio de todos los decretos firmados que avalan el pago de esta cuota a una asociación que no aporta absolutamente nada al conjunto de los gerundenses”.

Por último, Pujola ha anunciado que en el supuesto que los 49.014 euros no sean devueltos a los gerundenses “emprenderemos acciones legales contra el fugitivo Puigdemont y contra la actual alcaldesa Marta Madrenas”.