• Serafín Pérez (regidor Cs): “Els vigilants tenen menors competències que un policia, no poden portar armes però han d’enfrontar-se igualment a les mateixes situacions de risc jugant-se el tipus cada vegada”

Vilafant, dimarts 27 de juliol de 2021.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Vilafant ha presentat una moció per debatre en el proper ple de la corporació i aconseguir la conversió de l’actual cos de Vigilants Municipal en Policia Local, la qual cosa permetria als 4 guàrdies actuals disposar de totes les competències en matèria de seguretat ciutadana que ara tenen restringides. “Tothom sap que els vigilants tenen menors competències que un policia, tampoc poden portar armes però s’han d’enfrontar igualment a les mateixes situacions de risc jugant-se el tipus cada vegada”, ha indicat el regidor liberal, Serafín Pérez, que també va ser el primer guàrdia municipal de la localitat.

Per al regidor liberal, la seguretat ciutadana “és un element irrenunciable” per a garantir la convivència i “assegurar la protecció de la població”. A més, el fet que Vilafant disposi de quatre nuclis urbans (Nucli Antic, Camp dels Enginyers, Les Forques i Arengada) provoca que els vigilants s’hagin de dividir constantment per cobrir tota l’extensió del municipi i “si a sobre no poden dur arma i tenen menors competències que un policia local, és evident que això els dificulta la feina”, ha afegit Pérez.

Des de la formació taronja han indicat que la conversió del cos de guàrdies municipals en un cos de policia local requereix la majoria absoluta del ple municipal i l’acord del conseller de Governació. “Ciutadans és obvi que avala aquest canvi i esperem que el govern també hi doni el vistiplau, perquè això és en benefici de la seguretat ciutadana”, ha finalitzat el regidor liberal.

 

 

Cs Vilafant pide la conversión del cuerpo de Vigilantes Municipal en Policía Local para que puedan disponer de todas las competencias

  • Serafín Pérez (concejal Cs): “Los vigilantes tienen menos competencias que un policía, no pueden llevar armas pero tienen que enfrentarse igualmente a las mismas situaciones de riesgo jugándose el tipo cada vez”

Vilafant, martes 27 de julio de 2021.- El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en Vilafant ha presentado una moción para debatir en el próximo pleno de la corporación y conseguir la conversión del actual cuerpo de Vigilantes Municipal en Policía Local, lo cual permitiría a los 4 guardias actuales disponer de todas las competencias en materia de seguridad ciudadana que ahora tienen restringidas. “Todo el mundo sabe que los vigilantes tienen menos competencias que un policía, tampoco pueden llevar armas pero se tienen que enfrentar igualmente a las mismas situaciones de riesgo jugándose el tipo cada vez”, ha indicado el concejal liberal, Serafín Pérez, que también fue el primer guardia municipal de la localidad.

Para el concejal liberal, la seguridad ciudadana “es un elemento irrenunciable” para garantizar la convivencia y “asegurar la protección de la población”. Además, el hecho que Vilafant disponga de cuatro núcleos urbanos (Núcleo Antiguo, Camp de los Ingenieros, Las Horcas y Arengada) provoca que los vigilantes se tengan que dividir constantemente para cubrir toda la extensión del municipio y “si encima no pueden llevar arma y tienen menores competencias que un policía local, es evidente que esto les dificulta el trabajo”, ha añadido Pérez.

Desde la formación naranja han indicado que la conversión del cuerpo de guardias municipales en un cuerpo de policía local requiere la mayoría absoluta del pleno municipal y el acuerdo del consejero de Gobernación. “Ciudadanos es obvio que avala este cambio y esperamos que el gobierno también dé el visto bueno, porque esto es en beneficio de la seguridad ciudadana”, ha finalizado el concejal liberal.