• El portaveu municipal, Jordi Hernández, explica que es podran usar en allotjaments, comerços i locals de restauració que s’adhereixin a la campanya

Lloret de Mar, dilluns 29 de març de 2021.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Lloret de Mar ha anunciat la presentació d’una moció per a dissenyar una campanya comercial i de reconeixement als professionals que han lluitat contra la Covid-19 consistent en la creació d’unes targetes regal per a consumir en els allotjaments, comerços i locals de restauració del municipi. “El que proposem és la creació d’unes targetes específiques que tindran el doble de saldo del preu que es pagui per elles i que serà la forma en què Lloret agraeixi al personal de centres sanitaris i residències, militars, forces de seguretat, protecció civil i bombers la seva lluita contra la Covid-19”, ha explicat el portaveu del grup municipal, Jordi Hernández.

El regidor liberal ha indicat que la quantia de les targetes bancàries haurà de perfilar-se “quan es creï la taula de treball per a dissenyar la campanya”. A més, ha indicat que més enllà de l’ús en allotjaments, comerços i locals de restauració, permetrà l’entrada gratuïta a totes les instal·lacions del Museu Obert de Lloret “tant al titular de la targeta com als seus acompanyants”. Hernández ha remarcat que la campanya ha d’estendre’s a tots els professionals d’Espanya i “als altres països de l’entorn europeu que any rere any proporcionen visitants a Lloret”.

Per al portaveu liberal, el primer pas per a tirar endavant aquest projecte hauria de ser la creació d’una taula de treball integrada pels serveis tècnics corresponents, representants de tots els grups municipals amb representació en el consistori així com representants del sector dels allotjaments turístics, el comerç i la restauració.

 

 

Cs Lloret propone ofrecer tarjetas regalo a los profesionales que lucharon contra el Covid-19 y quieran hacer turismo en el municipio

  • El portavoz municipal Jordi Hernández explica que se podrán usar en alojamientos, comercios y locales de restauración que se adhieran a la campaña

Lloret de Mar, lunes 29 de marzo de 2021.- El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en Lloret de Mar ha anunciado la presentación de una moción para diseñar una campaña comercial y de reconocimiento a los profesionales que han luchado contra el Covid-19 consistente en la creación de unas tarjetas regalo para consumir en los alojamientos, comercios y locales de restauración del municipio. “Lo que proponemos es la creación de unas tarjetas específicas que tendrán el doble de saldo del precio que se pague por ellas y que será la forma en que Lloret agradezca al personal de centros sanitarios y residencias, militares, fuerzas de seguridad, protección civil y bomberos su lucha contra el Covid-19”, ha explicado el portavoz del grupo municipal Jordi Hernández.

El concejal liberal ha indicado que la cuantía de las tarjetas bancarias deberá perfilarse “cuando se cree la mesa de trabajo para diseñar la campaña”. Además, ha indicado que más allá del uso en alojamientos, comercios y locales de restauración, permitirá la entrada gratuita a todas las instalaciones del Museo Abierto de Lloret “tanto al titular de la tarjeta como a sus acompañantes”. Hernández ha remarcado que la campaña debe extenderse a todos los profesionales de España y “a los otros países del entorno europeo que año tras año proporcionan visitantes a Lloret”.

Para el portavoz liberal, el primer paso para sacar adelante este proyecto debería ser la creación de una mesa de trabajo integrada por los servicios técnicos correspondientes, representantes de todos los grupos municipales con representación en el consistorio así como representantes del sector de los alojamientos turísticos, el comercio y la restauración.