• La diputada liberal, Camino Fernández, presenta una proposta de resolució perquè el Govern iniciï una investigació “per depurar responsabilitats i recuperar els diners que s’hagin pogut percebre de forma indeguda”

Parlament de Catalunya, dilluns 30 de novembre de 2020.- “És indispensable que el Govern investigui les presumptes irregularitats comeses en la gestió de l’hospital Martí i Julià de Salt, depuri responsabilitats i recuperi els diners que s’hagin pogut percebre de forma indeguda”. Així s’ha pronunciat la diputada de Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya, Camino Fernández, després de registrar una proposta de resolució en la que ha sol·licitat la compareixença de la consellera de Salut, el gerent de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i el cap de recursos humans de l’Institut Català de la Salut (ICS) per tal que donin explicacions sobre les presumptes irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes en la gestió de l’hospital de Salt com contractacions irregulars, sous de directius sense aprovar i una excés de despesa de 12,5 milions i que se cenyeixen a l’any 2017.

“Estem parlant que s’hauria contractat més personal del que es podia, personal amb contracte de serveis però que cobrien places superiors, incidències en les fases de preparació, licitació i adjudicació de contractes, membres de l’ICS que prestaven servei a l’IAS i viceversa, 9 directius que cobraven retribucions que no havien estat aprovades pel Consell d’Administració de l’IAS o la indemnització de 73.369 euros a un ex adjunt de gerència que no li corresponia, i tot això necessita ser investigat”, ha insistit Fernández.

La diputada liberal també sol·licita en la seva proposta de resolució que el Parlament “rebutgi les irregularitats contractuals” detectades per la Sindicatura de Comptes així com el tracte de favor que hagin pogut suposar aquestes irregulars. “El cas és especialment greu tenint en compte que aquestes irregularitats s’haurien produït en el moment que els drets laborals del personal sanitari van patir unes retallades que no han sigut encara revertides”, ha manifestat Fernández.

 

 

Cs pide la comparecencia de la consellera de Salud y el gerente del ICS por las irregularidades en la gestión del hospital de Salt

  • La diputada liberal Camino Fernández presenta una propuesta de resolución para que el Govern inicie una investigación “para depurar responsabilidades y recuperar el dinero que se haya podido percibir de forma indebida”

Parlament de Cataluña, lunes 30 de noviembre de 2017.- “Es indispensable que el Govern investigue las presuntas irregularidades cometidas en la gestión del hospital Martí y Julià de Salt, depure responsabilidades y recupere el dinero que se haya podido percibir de forma indebida”. Así se ha pronunciado la diputada de Ciudadanos (Cs) en el Parlament de Cataluña Camino Fernández después de registrar una propuesta de resolución en la que ha solicitado la comparecencia de la consellera de Salud, el gerente del Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS) y el jefe de recursos humanos del Instituto Catalán de la Salud (ICS) para que den explicaciones sobre las presuntas irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas en la gestión del hospital de Salt, tales como contrataciones irregulares, sueldos de directivos sin aprobar y una exceso de gasto de 12,5 millones y que se ciñen en el año 2017.

“Estamos hablando que se habría contratado más personal del que se podía, personal con contrato de servicios pero que cubrían plazas superiores, incidencias en las fases de preparación, licitación y adjudicación de contratos, miembros del ICS que prestaban servicio al IAS y viceversa, 9 directivos que cobraban retribuciones que no habían sido aprobadas por el Consejo de Administración del IAS o la indemnización de 73.369 euros a un ex adjunto de gerencia al que no le correspondía, y todo esto necesita ser investigado”, ha insistido Fernández.

La diputada liberal también solicita en su propuesta de resolución que el Parlament “rechace las irregularidades contractuales” detectadas por la Sindicatura de Cuentas así como el trato de favor que hayan podido suponer estas irregulares. “El caso es especialmente grave teniendo en cuenta que estas irregularidades se habrían producido en el momento que los derechos laborales del personal sanitario sufrieron unos recortes que todavía no han sido revertidos”, ha manifestado Fernández.