• El portaveu liberal, Luís Martín de Pozuelo, proposa també un servei d’assessorament i orientació jurídica per a tots els propietaris afectats

La Jonquera, dilluns 23 de novembre de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de La Jonquera, Luís Martín de Pozuelo, ha presentat una moció per a ser debatuda en el proper ple en la que sol·licita la realització d’un cens d’habitatges okupats de la població i l’elaboració d’un pla antiokupació que permeti el retorn dels immobles afectats als seus legítims propietaris. “L’okupació és un acte il·legal que mereix el  retret dels poders públics perquè converteix els propietaris i els veïns en víctimes d’aquest fenomen que deteriora la convivència i, en els casos més greus, està vinculat a comportaments delictius com ho mostra l’existència de narcopisos”, ha exposat de Pozuelo.

De Pozuelo ha assegurat que les ocupacions il·legals “han experimentat un elevat creixement durant els darrers anys a La Jonquera”, d’aquí que hagi proposat l’elaboració d’un cens d’habitatges afectats per aquest fenomen “que ens permetria observar si es tracta d’ocupacions per a finalitats delictives o per necessitat”. En paral·lel, el regidor liberal ha proposat l’elaboració d’un pla contra l’okupació il·legal “amb la finalitat d’assegurar la devolució dels immobles als seus legítims propietaris”; això haurà d’anar acompanyat d’un reforç de les mesures necessàries per vetllar per la seguretat i la convivència veïnals.

“Els Ajuntaments son les administracions més properes als ciutadans i les que han d’oferir una resposta més immediata a un fenomen tant perjudicial per als veïns”, ha insistit el portaveu liberal. De Pozuelo ha reclamat “no mirar cap a una altre costat” perquè mantenir la seguretat i la convivència ciutadanes “és una missió fonamental del govern municipal”.

 

 

Cs La Jonquera pide un censo de viviendas okupadas y elaborar un plan antiokupación que permita el retorno de las propiedades

  • El portavoz liberal Luís Martín de Pozuelo propone también un servicio de asesoramiento y orientación jurídica para todos los propietarios afectados

La Jonquera, lunes 23 de noviembre de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de La Jonquera Luís Martín de Pozuelo ha presentado una moción para ser debatida en el próximo pleno en la que solicita la realización de un censo de viviendas okupadas de la población y la elaboración de un plan antiokupación que permita el retorno de los inmuebles afectados a sus legítimos propietarios. “La okupación es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos porque convierte a los propietarios y los vecinos en víctimas de este fenómeno que deteriora la convivencia y, en los casos más graves, está vinculado a comportamientos delictivos como lo muestra la existencia de narcopisos”, ha expuesto de Pozuelo.

De Pozuelo ha asegurado que las ocupaciones ilegales “han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años en La Jonquera”, de aquí que haya propuesto la elaboración de un censo de viviendas afectadas por este fenómeno “que nos permitiría observar si se trata de ocupaciones para finalidades delictivas o por necesidad”. En paralelo, el concejal liberal ha propuesto la elaboración de un plan contra la okupación ilegal “con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles a sus legítimos propietarios”; esto tendrá que ir acompañado de un refuerzo de las medidas necesarias para velar por la seguridad y la convivencia vecinales.

“Los Ayuntamientos son las administraciones más próximas a los ciudadanos y las que tienen que ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno tan perjudicial para los vecinos”, ha insistido el portavoz liberal. De Pozuelo ha reclamado “no mirar hacia otro lado” porque mantener la seguridad y la convivencia ciudadanas “es una misión fundamental del gobierno municipal”.