• El portaveu liberal, Cristhian Ortiz, indica que també s’instarà els governs autonòmic i central a elaborar uns plans de rescat per al sector

Blanes, dilluns 26 d’octubre de 2020.- “És urgent concretar mesures i actuacions que permetin pal·liar l’impacte econòmic que està rebent el sector de la restauració, els centres d’estètica i tots els locals afectats pel tancament decretat pel govern”. D’aquesta manera s’ha manifestat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Blanes, Cristhian Ortiz, per anunciar la presentació d’una moció en la que el partit liberal proposa la creació d’un pla d’acció local de promoció i suport específic al sector de la restauració que serveixi “per minimitzar l’efecte provocat per les mesures restrictives que impedeixen total o parcialment la seva activitat econòmica”, ha afegit.

Ortiz ha senyalat que el sector de la restauració és un dels motors econòmics més importants de què disposa Blanes “i ara està patint una mesura molt severa que dificultarà poder fer front a les necessitats i pagaments del sector a mig termini”. Per aquest motiu, el regidor taronja ha apuntat la necessitat que l’Ajuntament se centri en reduir els efectes negatius derivats de la crisi provocada per la Covid-19 i ha indicat que això també passa per idear “mesures que permetin pal·liar la davallada d’ingressos que patiran tots els propietaris de bars i restaurants durant l’aplicació de la mesura que els obliga a tancar els negocis”.

El portaveu liberal ha afegit que el pla d’acció local “tant sols ha de ser un instrument més perquè les mesures també s’han de contemplar des de l’àmbit autonòmic i totes han de ser de caràcter urgent”. En aquest sentit, ha explicat que la moció presentada també instarà el Govern de la Generalitat a adoptar un pla de rescat econòmic amb ajudes específiques per al sector i també instarà el Govern central perquè elabori un altre pla específic que contempli l’ajornament de tributs, moratòries sobre préstecs personals o la recuperació de la prestació pel cessament de l’activitat pels autònoms que hagin de tancar el seu negoci o vegin desplomar-se els seus ingressos a causa de les restriccions.

 

 

Cs Blanes propone un plan de acción local de promoción y apoyo específico al sector de la restauración y locales afectados por el cierre

  • El portavoz liberal Cristhian Ortiz indica que también se instará a los gobiernos autonómico y central a elaborar unos planes de rescate para el sector

Blanes, lunes 26 de octubre de 2020.- “Es urgente concretar medidas y actuaciones que permitan paliar el impacto económico que está recibiendo el sector de la restauración, los centros de estética y todos los locales afectados por el cierre decretado por el gobierno”. De este modo se ha manifestado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Blanes Cristhian Ortiz para anunciar la presentación de una moción en la que el partido liberal propone la creación de un plan de acción local de promoción y apoyo específico al sector de la restauración que sirva “para minimizar el efecto provocado por las medidas restrictivas que impiden total o parcialmente su actividad económica”, ha añadido.

Ortiz ha señalado que el sector de la restauración es uno de los motores económicos más importantes de que dispone Blanes “y ahora está sufriendo una medida muy severa que dificultará poder hacer frente a las necesidades y pagos del sector a medio plazo”. Por este motivo, el concejal naranja ha apuntado la necesidad que el Ayuntamiento se centre en reducir los efectos negativos derivados de la crisis provocada por la Covid-19 y ha indicado que esto también pasa para idear “medidas que permitan paliar la bajada de ingresos que sufrirán todos los propietarios de bares y restaurantes durante la aplicación de la medida que les obliga a cerrar los negocios”.

El portavoz liberal ha añadido que el plan de acción local “tan solo tiene que ser un instrumento más porque las medidas también se tienen que contemplar desde el ámbito autonómico y todas tienen que ser de carácter urgente”. En este sentido, ha explicado que la moción presentada también instará al Gobierno de la Generalitat a adoptar un plan de rescate económico con ayudas específicas para el sector y también instará al Gobierno central para que elabore otro plan específico que contemple el aplazamiento de tributos, moratorias sobre préstamos personales o la recuperación de la prestación por el cese de la actividad para los autónomos que tengan que cerrar su negocio o vean desplomarse sus ingresos a causa de las restricciones.