• La Comissió d’Interior aprova per unanimitat la proposta del diputat liberal, Jean Castel, per destinar més Mossos d’Esquadra i dotar-los d’unitats canines antidroga

Parlament de Catalunya, divendres 26 de juny de 2020.- “La Jonquera és un municipi atemorit i amb inseguretat constant i diària i cal reforçar el nombre d’agents que moltes vegades es veuen en minoria davant d’aldarulls i queden exposats al perill”. D’aquesta manera s’ha pronunciat el diputat de Ciutadans (Cs), Jean Castel, a la Comissió d’Interior celebrada al Parlament de Catalunya aquest matí per sol·licitar un augment d’efectius de Mossos d’Esquadra a La Jonquera i que estiguin dotats d’unitats canines antidroga. La proposta de resolució presentada ha estat aprovada per unanimitat.

El diputat liberal ha posat de manifest com la localitat empordanesa ha experimentat els darrers mesos “ocupacions d’immobles per cometre il·lícits en el seu interior, baralles continuades amb armes blanques i armes de foc, tràfic d’estupefaents de forma diària en trames urbanes molt concretes” i com les intervencions policials “no arriben d’una manera adequada perquè tenim pocs efectius a la zona”. És per aquests motius que ha insistit en la necessitat d’aprovar la proposta de resolució presentada pel partit liberal a fi de combatre la delinqüència organitzada a nivell internacional dedicada al tràfic de drogues, la immigració irregular i el proxenetisme.

 

 

Castel (Cs): “La Jonquera es un municipio atemorizado y con inseguridad constante y diaria y debemos reforzar el número de agentes para que no se vean en minoría ante los disturbios”

  • La Comisión de Interior aprueba por unanimidad la propuesta del diputado liberal, Jean Castel, para destinar más Mossos d’Esquadra y dotarlos de unidades caninas antidroga

Parlament de Catalunya, viernes 26 de junio de 2020.- “La Jonquera es un municipio atemorizado y con inseguridad constante y diaria y debemos reforzar el número de agentes que muchas veces se ven en minoría ante disturbios y quedan expuestos al peligro”. De este modo se ha pronunciado el diputado de Ciudadanos (Cs), Jean Castel, en la Comisión de Interior celebrada en el Parlament de Catalunya esta mañana para solicitar un aumento de efectivos de Mossos d’Esquadra en La Jonquera y que estén dotados de unidades caninas antidroga. La propuesta de resolución presentada ha sido aprobada por unanimidad.

El diputado liberal ha puesto de manifiesto como la localidad ampurdanesa ha experimentado en los últimos meses “ocupaciones de inmuebles para cometer ilícitos en su interior, peleas continuadas con armas blancas y armas de fuego, tráfico de estupefacientes de forma diaria en tramas urbanas muy concretas” y como las intervenciones policiales “no llegan de una manera adecuada porque tenemos pocos efectivos a la zona”. Es por estos motivos que ha insistido en la necesidad de aprobar la propuesta de resolución presentada por el partido liberal a fin de combatir la delincuencia organizada a nivel internacional dedicada al tráfico de drogas, la inmigración irregular y el proxenetismo.