• El diputat liberal, Héctor Amelló, recorda que Girona “és la província de Catalunya amb més barracons i aquest és un mal endèmic que hem de solucionar com més aviat millor”

Parlament de Catalunya, dimarts 2 de juny de 2020.- El diputat de Ciutadans (Cs) en el Parlament de Catalunya, Héctor Amelló, s’ha mostrat satisfet per l’aprovació unànime de la Proposta de Resolució presentada pel partit taronja en la Comissió d’Educació en la qual sol·licita destinar els recursos necessaris per a la construcció de l’institut de Vilafant i inclou una partida en el pressupost de l’any 2020 amb aquest fi. “Girona és la província de Catalunya amb més barracons i aquest és un mal endèmic que hem de solucionar com més aviat millor”, ha manifestat el diputat durant la seva intervenció.

El diputat liberal ha recordat que l’actual institut de Vilafant fa més de 10 anys que està instal·lat en barracons, “bàsicament des que va començar la seva activitat el curs 2008-2009”, malgrat tractar-se d’un centre que dóna servei a tota la comarca de l’Alt Empordà i on es cursen secundària, batxillerat i cicles formatius. “Durant el 2017 el departament d’Educació es va comprometre a construir un nou edifici però aquesta és una altra promesa incomplerta i l’institut ha seguit fins ara en barracons i sense data per a construir un edifici”, ha lamentat Amelló. És per aquesta raó que el diputat liberal ha volgut agrair “el vot positiu i el suport de tots els grups” a la proposta de resolució que permetrà concretar la construcció del nou institut de Vilafant.

D’altra banda, Amelló ha explicat que la proposta també contempla la inclusió de l’institut de Vilafant dins del Pla d’Infraestructura Educatives (PIE) de Catalunya i el compromís de potenciar la coordinació i col·laboració entre els diferents departaments de la Generalitat per a tenir redactat l’avantprojecte, el projecte bàsic i executiu, l’estudi de seguretat i salut, i qualsevol altre tràmit que sigui necessari, a partir del moment que el Govern acordi aprovar l’encàrrec.

 

 

Cs consigue que la Comisión de Educación apruebe por unanimidad una partida en el presupuesto de 2020 para la construcción del instituto de Vilafant

  • El diputado liberal, Héctor Amelló, recuerda que Girona “es la provincia de Catalunya con más barracones y ese es un mal endémico que debemos solucionar cuanto antes”

Parlament de Catalunya, martes 2 de junio de 2020.- El diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlament de Catalunya, Héctor Amelló, se ha mostrado satisfecho por la aprobación unánime de la Propuesta de Resolución presentada por el partido naranja en la Comisión de Educación en la que solicita destinar los recursos necesarios para la construcción del instituto de Vilafant e incluyendo una partida en el presupuesto del año 2020 para ese fin. “Girona es la provincia de Catalunya con más barracones y este es un mal endémico que debemos solucionar cuanto antes”, ha manifestado el diputado durante su intervención.

El diputado liberal ha recordado que el actual instituto de Vilafant lleva más de 10 años instalado en barracones, “básicamente desde que empezó su actividad en el curso 2008-2009”, a pesar de tratarse de un centro que da servicio a toda la comarca del Alt Empordà y en dónde se cursan secundaria, bachillerato y ciclos formativos. “En 2017 el departamento de Educación se comprometió a construir un nuevo edificio pero esta es otra promesa incumplida y el instituto ha seguido hasta ahora en barracones y sin fecha para construir un edificio”, ha lamentado Amelló. Es por esta razón que el diputado liberal ha querido agradecer “el voto positivo y el apoyo de todos los grupos” a la propuesta de resolución que permitirá concretar la construcción del nuevo instituto de Vilafant.

Por otra parte, Amelló ha explicado que la propuesta también contempla la inclusión del instituto de Vilafant dentro del Plan de Infraestructura Educativas (PIE) de Catalunya y el compromiso de potenciar la coordinación y colaboración entre los diferentes departamentos de la Generalitat para tener redactado el anteproyecto, el proyecto básico y ejecutivo, el estudio de seguridad y salud, y cualquier otro trámite que sea necesario, a partir del momento que el Govern acuerde aprobar el encargo.