• La regidora liberal, Maribel Machado, també demana eximir de la taxa per ocupació de la via pública durant el 2020 i permetre l’ampliació de les ocupacions per aquest supòsit

Roses, divendres 8 de maig de 2020.- La regidora de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Roses, Maribel Machado, ha anunciat que presentarà una moció perquè el govern local estudiï la possibilitat d’aplicar una mesura extraordinària consistent en “cedir temporalment part del passeig als nostres comerciants perquè puguin desenvolupar activitat comercial i altres usos que incentivin l’economia”. Machado ha insistit que aquesta seria una mesura temporal a causa de la situació de crisi sobrevinguda per la Covid-19 i “d’aquesta manera també evitarem que aquest espai estigui ocupat pels venedors il·legals del top manta”.

La regidora liberal ha proposat també que l’ajuntament eximeixi del cobrament de taxes per ocupació de via pública als comerciants i restauradors afectats per la crisi del coronavirus i ha demanat estudiar la possibilitat que aquests mateixos “puguin ampliar la superfície d’ocupació de via pública sense costos i sempre garantint la lliure circulació per als vianants dels nostres veïns”.

Machado ha volgut assenyalar que aquestes mesures, per extraordinàries, “han de ser amb caràcter temporal i circumscrites a l’any 2020”, sempre d’acord també als terminis contemplats per l’ajuntament en el que a l’ús de terrasses en temporada estiuenca es refereix.

 

 

Cs Roses propone ceder parte del paseo para actividad comercial y otros usos que incentiven la economía local

  • La concejal liberal, Maribel Machado, también pide eximir de la tasa por ocupación de la vía pública durante el 2020 y permitir la ampliación de las ocupaciones por este supuesto

Roses, viernes 8 de mayo de 2020.- La concejal de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Roses, Maribel Machado, ha anunciado que presentará una moción para que el gobierno local estudie la posibilidad de aplicar una medida extraordinaria consistente en “ceder temporalmente parte del paseo a nuestros comerciantes para que puedan desarrollar actividad comercial y otros usos que incentiven la economía”. Machado ha insistido en que esta sería una medida temporal a causa de la situación de crisis sobrevenida por la Covid-19 y “de ese modo también evitaremos que este espacio esté ocupado por los vendedores ilegales del top manta”.

La concejal liberal ha propuesto también que el ayuntamiento exima del cobro de tasas por ocupación de vía pública a los comerciantes y restauradores afectados por la crisis del coronavirus y ha pedido estudiar la posibilidad que estos mismos “puedan ampliar la superficie de ocupación de vía pública sin costes y siempre garantizando la libre circulación peatonal de nuestros vecinos”.

Machado ha querido señalar que estas medidas, por extraordinarias, “deben ser con carácter temporal y circunscritas al año 2020”, siempre de acuerdo también a los plazos contemplados por el ayuntamiento en lo que al uso de terrazas en temporada veraniega se refiere.