• El secretari d’Acció Institucional de Cs a Girona, Héctor Amelló, explica que “els grups municipals taronges s’han posat a disposició dels governs locals amb propostes viables i constructives

Girona, dimecres 8 d’abril de 2020. Ciutadans (Cs) traslladarà als ajuntaments gironins més mesures per ajudar a les famílies i al comerç local per minimitzar l’impacte del COVID-19. El secretari d’Acció Institucional de Cs a Girona, Héctor Amelló, ha explicat que “els grups municipals taronges s’han posat a disposició dels governs locals amb lleialtat institucional i propostes viables i constructives” per “presentar iniciatives que considerem urgents davant la situació de crisi en la qual ens trobem“.

Amelló ha explicat que aquest paquet se suma a les diferents bateries de mesures que ja s’han anat proposant a nivell municipal per la formació taronja. Per seguir donant suport a les famílies, es demanarà que no es cobri la taxa de serveis funeraris als municipis, com ja s’ha demanat a l’Ajuntament de Barcelona. També que els consistoris tinguin un control sobre els nens i nenes que no poden seguir les classes de manera telemàtica per falta de mitjans, per traslladar-lo al Departament d’Educació de la Generalitat i que així es puguin atendre les seves necessitats, com Cs ja ha demanat des del Parlament de Catalunya.

Per donar suport a el comerç local i als mercats municipals, es proposarà que els ajuntaments que no ho hagin fet fins al moment, facin difusió dels comerços que presenten serveis a domicili, fent difusió de les seves dades de contacte des de pagines web i xarxes socials municipals, alhora que, si fos possible, es pugui sol·licitar el suport logístic de l’Ajuntament pels repartiments de les comandes.

 

 

Ciudadanos propone a los ayuntamientos gerundenses que no cobren la tasa de servicios funerarios como medida de apoyo a las familias afectadas por el impacto del COVID-19

  • El secretario de Acción Institucional de Cs en Girona, Héctor Amelló, explica que “los grupos municipales naranjas se han puesto a disposición de los gobiernos locales con propuestas viables y constructivas

Girona, miércoles 8 de abril de 2020. Ciudadanos (Cs) trasladará a los ayuntamientos gerundenses más medidas para ayudar a las familias y al comercio local para minimizar el impacto del COVID-19. El secretario de Acción Institucional de Cs en Girona, Héctor Amelló, ha explicado que “los grupos municipales naranjas se han puesto a disposición de los gobiernos locales con lealtad institucional y propuestas viables y constructivas” para “presentar iniciativas que consideramos urgentes ante la situación de crisis en la que nos encontramos”.

Amelló ha explicado que este paquete se suma a las diferentes baterías de medidas que ya se han ido proponiendo a nivel municipal por la formación naranja. Para seguir dando apoyo a las familias, se pedirá que no se cobre la tasa de servicios funerarios en los municipios, como ya se ha pedido al Ayuntamiento de Barcelona. También que los consistorios tengan un control sobre los niños y niñas que no pueden seguir las clases de forma telemática por falta de medios, para trasladarlo al Departament d’Educació de la Generalitat y que así se puedan atender a sus necesidades, como Cs ya ha pedido desde el Parlament de Catalunya.

Para dar apoyo al comercio local y a los mercados municipales, se propondrá que los ayuntamientos que no lo hayan hecho hasta el momento, hagan difusión de los comercios que presentan servicios a domicilio, haciendo difusión de sus datos de contacto desde páginas web y redes sociales municipales, a la vez que, si fuera posible, se pueda solicitar el apoyo logístico del Ayuntamiento para los repartos de los pedidos.