• El portaveu liberal, Daniel Pamplona, indica que la UME pot ajudar a l’hospital de campanya que es preveu en Fontajau i en la desinfecció d’infraestructures crítiques

Girona, dijous 2 d’abril de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, ha presentat un prec al govern municipal a fi que aquest últim “demani formalment la intervenció de la Unitat Militar d’Emergències (UME)” per a col·laborar en totes les tasques de contenció del COVID-19 a la província. En aquest sentit, Pamplona ha apuntat que la UME “pot ajudar a l’hospital de campanya que es preveu al pavelló municipal de Fontajau i també pot desinfectar infraestructures crítiques com estacions, aeroport o residències d’ancians, molt vulnerables al virus”.

El regidor ha volgut assenyalar la idoneïtat de comptar amb la col·laboració de la UME a Girona atès que “es disposa d’un hospital de referència provincial que aglutina població de diversos municipis veïns i es troba al límit de les seves capacitats”. Per aquesta raó, Pamplona ha insistit en la necessitat de “comptar amb el màxim personal que puguem disposar de tots els cossos sanitaris, militars, civils” per a frenar l’expansió del virus com més de pressa millor.

“En la lluita contra el coronavirus, tota ajuda suma i és evident que la intervenció de la UME ens permetrà disposar de més personal per a actuar en la desinfecció de residències, neteja d’infraestructures de la ciutat i els establiments que siguin necessaris” ha indicat.

 

 

Ciudadanos Girona pide al gobierno municipal que solicite la ayuda de la UME para colaborar en la contención del COVID-19

  • El portavoz liberal, Daniel Pamplona, indica que la UME puede ayudar en el hospital de campaña que se prevé en Fontajau y en la desinfección de infraestructuras críticas

Girona, jueves 2 de abril de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Daniel Pamplona, ha presentado un ruego al gobierno municipal a fin de que este último “pida formalmente la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME)” para colaborar en todas las tareas de contención del COVID-19 en la provincia. En este sentido, Pamplona ha apuntado que la UME “puede ayudar en el hospital de campaña que se prevé en al pabellón municipal de Fontajau y también puede desinfectar infraestructuras críticas como estaciones, aeropuerto o residencias de ancianos, muy vulnerables al virus”.

El concejal ha querido señalar la idoneidad de contar con la colaboración de la UME en Girona toda vez que “se dispone de un hospital de referencia provincial que aglutina a población de diversos municipios colindantes y se encuentra al límite de sus capacidades”. Por esa razón, Pamplona ha insistido en la necesidad de “contar con el máximo personal que podamos disponer de todos los cuerpos sanitarios, militares, civiles” para frenar la expansión del virus lo más rápidamente posible.

“En la lucha contra el coronavirus, toda ayuda suma y es evidente que la intervención de la UME nos permitirá disponer de más personal para actuar en la desinfección de residencias, limpieza de infraestructuras de la ciudad y los establecimientos que sean necesarios” ha indicado.