• El portaveu liberal, Héctor Amelló, veu necessària “la conscienciació i sensibilització d’aquest fenomen i prevenir les seves causes i conseqüències”

Figueres, divendres 14 de febrer de 2020.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres ha proposat “la creació d’un pla contra la solitud no desitjada que abordi aquest fenomen i dissenyi estratègies per afrontar-la amb especial atenció a la que afecta les persones grans”. Així ho ha anunciat el portaveu municipal de la formació taronja, Héctor Amelló, qui considera necessària “la conscienciació i sensibilització d’aquest fenomen per a donar a conèixer i prevenir les seves causes i conseqüències” i per això espera que a la moció presentada i que serà debatuda en el següent ple municipal “cap grup s’hi oposi i es comenci ja a treballar”.

“La nostra proposta va més enllà del mer enunciat i concreta els aspectes que haurà d’incorporar el programa dissenyat per a combatre la solitud no desitjada en persones grans”, ha indicat Amelló. Aquests aspectes passen pel desenvolupament de programes que permetin detectar persones en risc de sofrir solitud no desitjada, elaborar programes d’acompanyament a aquestes persones, dissenyar propostes relacionades amb l’habitatge, la convivència i les relacions socials per afrontar aquest fenomen, crear propostes de sensibilització i educació sobre la solitud així com el foment de la participació, incentivar i promoure polítiques públiques per a lluitar contra la solitud o implementar mitjans tècnics i professionals per augmentar les habilitats socials de les persones grans, entre altres.

Amelló ha indicat que “aquesta proposta és necessària ja que la solitud és un fenomen que va en augment i que el risc de sentir-se sol, amb freqüència, és més gran entre les dones, les persones majors de 65 anys, les persones immigrants, persones vídues o separades”. A més, el portaveu de la formació liberal ha explicat com la solitud incideix també en les persones vulnerables a causa de la desocupació, pensions baixes o ingressos reduïts. “Combatre la solitud és un factor clau que ha d’abordar-se creant xarxes informals de suport i oferint oportunitats de trobada i millora”, ha postil·lat.

 

 

Cs Figueres propone crear un plan contra la soledad no deseada y de acompañamiento a personas mayores

  • El portavoz liberal Héctor Amelló ve necesaria “la concienciación y sensibilización de este fenómeno y prevenir sus causas y consecuencias”

Figueres, viernes 14 de febrero de 2020.- grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres ha propuesto “la creación de un plan contra la soledad no deseada que aborde este fenómeno y diseñe estrategias para afrontarla con especial atención a la que afecta a las personas mayores”. Así lo ha anunciado el portavoz municipal de la formación naranja, Héctor Amelló, quien considera necesaria “la concienciación y sensibilización de este fenómeno para dar a conocer y prevenir sus causas y consecuencias” y por ello espera que a la moción presentada y que será debatida en el siguiente pleno municipal “ningún grupo se oponga y se empiece ya a trabajar”.

“Nuestra propuesta va más allá del mero enunciado y concreta los aspectos que deberá incorporar el programa diseñado para combatir la soledad no deseada en personas mayores”, ha indicado Amelló. Dichos aspectos pasan por el desarrollo de programas que permitan detectar personas en riesgo de sufrir soledad no deseada, elaborar programas de acompañamiento a dichas personas, diseñar propuestas relacionadas con la vivienda, la convivencia y las relaciones sociales para afrontar este fenómeno, crear propuestas de sensibilización y educación sobre la soledad así como el fomento de la participación, incentivar y promover políticas públicas para luchar contra la soledad o implementar medios técnicos y profesionales para aumentar las habilidades sociales de las personas mayores, entre otros.

Amelló ha indicado que “esta propuesta es necesaria ya que la soledad es un fenómeno que va en aumento y que el riesgo de sentirse solo, con frecuencia, es mayor entre las mujeres, las personas mayores de 65 años, las personas inmigrantes, personas viudas o separadas”. Además, el portavoz de la formación liberal ha explicado cómo la soledad incide también en las personas vulnerables a causa del desempleo, pensiones bajas o ingresos reducidos. “Combatir la soledad es un factor clave que debe abordarse creando redes informales de apoyo y ofreciendo oportunidades de encuentro y mejora”, ha apostillado.