• El diputat autonòmic, Jean Castel, celebra l’aprovació de la proposta de resolució destinada a erradicar aquesta pràctica il·legal que a l’agost passat va registrat fins a 600 manters a Roses

Parlament de Catalunya, 15 de gener de 2020.- El diputat autonòmic de Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya, Jean Castel, ha celebrat que la Comissió d’Interior hagi aprovat aquesta tarda la proposta de resolució parlamentària del partit taronja per garantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic a Roses. Durant l’exposició de motius, Castel ha indicat que el top manta “provoca una pèrdua del 20% de la facturació dels comerços, que suposen més de 2 milions d’euros” i es un fenomen problemàtic que aquest estiu ha passat de “400 manters el juliol a 600 el mes d’agost”.

La proposta aprovada comporta el compromís per destinar els efectius policials necessaris per combatre la delinqüència organitzada, la venta il·legal en l’espai públic i els problemes de seguretat ciutadana, especialment a l’estiu; la intensificació de les actuacions contra el top manta i altres activitats de venda il·legal; i l’increment de la col·laboració i cooperació amb totes les administracions i forces de seguretat per detectar, prevenir, investigar i perseguir les pràctiques il·legals i els problemes de seguretat a Roses.

El diputat taronja ha recordat que les actuacions per erradicar el top manta a la població alt-empordanesa “són una reclamació que cada època estival es ve donant de manera creixent” i, en aquest sentit, ha esmentat com l’alcaldessa de la població ha passat de dir que resultava “impossible erradicar això” a iniciar tímides actuacions a través del soci de govern. “Si volem mantenir les activitats i els ingressos d’un municipi també hem de començar a visualitzar i treballar per la protecció del comerç”, ha afegit el diputat.

 

 

 

Castel: “El top manta en Roses provoca una pérdida del 20% de la facturación de los comercios”

  • El diputado autonómico, Jean Castel, celebra la aprobación de la propuesta de resolución destinada a erradicar esta práctica ilegal en Roses que el pasado agosto registró hasta 600 manteros en Roses

Parlament de Catalunya, 15 de enero de 2020.- El diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) en el Parlament de Catalunya, Jean Castel, ha celebrado que la Comisión de Interior haya aprobado esta tarde la propuesta de resolución parlamentaria del partido naranja para garantizar la seguridad ciudadana y erradicar la venta ilegal en el espacio público de Roses. Durante la exposición de motivos, Castel ha indicado que el top manta “provoca una pérdida del 20% de la facturación en los comercios, que suponen más de 2 millones de euros” y es un fenómeno problemático que este verano ha pasado de “400 manteros en julio a 600 en mes de agosto”.

La propuesta aprobada comporta el compromiso para destinar los efectivos policiales necesarios para combatir la delincuencia organizada, la venta ilegal en el espacio público y los problemas de seguridad ciudadana, especialmente en verano; la intensificación de las actuaciones contra el top manta y otras actividades de venta ilegal; y el incremento de la colaboración y cooperación con todas las administraciones y fuerzas de seguridad para detectar, prevenir, investigar y perseguir las prácticas ilegales y los problemas de seguridad en Roses.

El diputado naranja ha recordado que las actuaciones para erradicar el top manta en la población alto-ampurdanesa “son una reclamación que cada época estival se viene dando de manera creciente” y, en este sentido, ha mencionado como la alcaldesa de la población ha pasado de decir que resultaba “imposible erradicar esto” a iniciar tímidas actuaciones a través del socio de gobierno. “Si queremos mantener las actividades y los ingresos de un municipio también tenemos que empezar a visualizar y trabajar por la protección del comercio”, ha añadido el diputado.