• El portaveu municipal, Cristóbal Posadas, també ha reclamat més partides per a inversió social i la col·locació de pictogrames perquè persones amb autisme puguin accedir als principals enclavaments

Palamós, divendres 4 d’octubre de 2019.- En la negociació per a planificar el pressupost municipal de Palamós, que haurà de debatre’s en ple el pròxim dia 15 d’octubre, el portaveu municipal de Ciutadans (Cs), Cristóbal Posadas, ha demanat la incorporació de diferents partides sense les quals “és evident que votarem en contra”. Entre aquestes, ha considerat necessari la incorporació de “bonificacions o altres mesures” que permetin negociar amb els propietaris de locals perquè els destinin a activitat comercial i permetin la dinamització econòmica del poble.

D’altra banda, el regidor liberal ha reclamat també que els pressupostos incorporin “un paquet d’inversions socials per a persones desfavorides” així com la col·locació de pictogrames per a persones amb autisme i persones amb deficiències “a fi que puguin recórrer els punts estratègics com col·legis, accés a la platja i altres”. A part, també ha reclamat una partida específica per al compliment de la llei de prevenció de riscos laborals “perquè els treballadors de l’ajuntament disposin de tots els equips de protecció individual, exerceixin les seves tasques de manera segura i evitem les baixes”.

 

 

Cs Palamós propone incorporar bonificaciones a propietarios de locales para que los destinen a actividad comercial y dinamicen el pueblo

  • El portavoz municipal, Cristóbal Posadas, también ha reclamado más partidas para inversión social y la colocación de pictogramas para que personas con autismo puedan acceder a los principales enclaves

Palamós, viernes 4 de octubre de 2019.- En la negociación para planificar el presupuesto municipal de Palamós, que deberán debatirse en pleno el próximo día 15 de octubre, el portavoz municipal de Ciudadanos (Cs), Cristóbal Posadas, ha pedido la incorporación de diferentes partidas sin las cuales “es evidente que votaremos en contra”. Entre éstas, ha considerado necesario la incorporación de “bonificaciones u otras medidas” que permitan negociar con los propietarios de locales para que los destinen a actividad comercial y permitan la dinamización económica del pueblo.

Por otro lado, el concejal liberal ha reclamado también que los presupuestos incorporen “un paquete de inversiones sociales para personas desfavorecidas” así como la colocación de pictogramas para personas con autismo y personas con deficiencias “a fin que puedan recorrer los puntos estratégicos como colegios, acceso a la playa y otros”. A parte, también ha reclamado una partida específica para el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales “para que los trabajadores del ayuntamiento dispongan de todos los equipos de protección individual, ejerzan sus tareas de forma segura y evitemos las bajas”.