• El diputat autonòmic per Girona, Jean Castel, considera “insostenible” el col·lapse que acumulen els jutjats de la província, especialment el de Família

Parlament de Catalunya, dijous 3 d’octubre de 2019.- El diputat autonòmic de Ciutadans (Cs) per Girona, Jean Castel, s’ha mostrat “satisfet” que la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya hagi aprovat per unanimitat la seva proposta de resolució parlamentària en la qual sol·licitava la implantació i entrada en funcionament del jutjat número 7 de Girona “com a màxim el setembre de 2020”.

El diputat liberal ha recordat el col·lapse “insostenible” que acumulen actualment els jutjats de la província, i molt especialment el Jutjat de Família. Una situació que s’ha anat succeint de forma ininterrompuda els últims anys fins al punt que la Memòria de l’Audiència Provincial de Girona va admetre el 2017 que el Jutjat de Família estava sobrecarregat en un 200% quant a nombre d’assumptes ingressats, tramitats i resolts. “Estem parlant de divorcis, separacions i la situació en la qual es troben els menors que estan enmig d’aquests expedients”, ha reflectit Castel.

Castel ha recordat que la implantació d’aquest nou jutjat únicament està pendent “de la dotació dels mitjans materials necessaris, que és competència de la Generalitat”, i és per aquesta raó que ha criticat la tardança del Departament de Justícia en assumir la responsabilitat de la creació d’aquest nou jutjat perquè com que no ho va fer i cal esperar a 2020 “agreuja els problemes existents i els retards en les tramitacions dels expedients”. Per aquesta raó, el parlamentari liberal ha criticat “la falta d’inversió en el prioritari” i s’ha mostrat sorprès per l’existència de “partides milionàries a TV3 o a les ambaixades mentre el que afecta directament al ciutadà, com un jutjat de família, queda relegat en el calaix de l’oblit”.

 

 

Cs consigue que el Parlament apruebe la entrada en funcionamiento del juzgado 7 de Girona antes de septiembre del 2020

  • El diputado autonómico por Girona, Jean Castel, considera “insostenible” el colapso que acumulan los juzgados de la provincia, en especial el de Familia

Parlament de Catalunya, jueves 3 de octubre de 2019.- El diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) por Girona, Jean Castel, se ha mostrado “satisfecho” que la Comisión de Justicia del Parlament de Catalunya haya aprobado por unanimidad su propuesta de resolución parlamentaria en la que solicitaba la implantación y entrada en funcionamiento del juzgado número 7 de Girona “como máximo en septiembre del 2020”.

El diputado liberal ha recordado el colapso “insostenible” que acumulan actualmente los juzgados de la provincia, y muy especialmente del Juzgado de Familia. Una situación que se ha ido sucediendo de forma ininterrumpida los últimos años hasta el punto que la Memoria de la Audiencia Provincial de Girona admitió en 2017 que el Juzgado de Familia estaba sobrecargado en un 200% en cuanto a número de asuntos ingresados, tramitados y resueltos. “Estamos hablando de divorcios, separaciones y la situación en la que se encuentran los menores que están en medio de estos expedientes”, ha reflejado Castel.

Castel ha recordado que la implantación de este nuevo juzgado únicamente está pendiente “de la dotación de los medios materiales necesarios, que es competencia de la Generalitat”, y es por esa razón que ha criticado la tardanza del Departament de Justicia en asumir la responsabilidad de la creación de este nuevo juzgado porque el no haberlo hecho y tener que esperar a 2020 “agrava los problemas existentes y los retrasos en las tramitaciones de los expedientes”. Por esa razón, el parlamentario liberal ha criticado “la falta de inversión en lo prioritario” y se ha mostrado sorprendido por la existencia de “partidas millonarias a TV3 o a las embajadas mientras lo que afecta directamente al ciudadano, como un juzgado de familia, queda relegado en el cajón del olvido”.