• L’alcaldable, Daniel Pamplona, considera que els objectius de l’Agenda 2030 faran de Girona una smart city, neta, sostenible i en lluita contra el canvi climàtic

Girona, dimecres 22 de maig de 2019.- L’alcaldable de Ciutadans (Cs) a Girona, Daniel Pamplona, ha anunciat aquest matí el seu compromís“indispensable” per a treballar des de l’àmbit municipal amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. “Des dels vint-i-vuit estats de la Unió Europea hem d’impulsar-la i donar exemple des dels ajuntaments perquè ens proporcionarà més benestar i ens assimilarà a les ciutats europees amb més qualitat de vida”, ha explicat.

Pamplona ha indicat que l’Ajuntament, en ser l’organisme més proper al ciutadà, “és qui més pot fer perquè sigui una realitat el compliment de l’Agenda 2030” i ha indicat que això afecta directament al model de ciutat que permetrà la transició a una “smart city, una ciutat peatonal, neta i sostenible, que lluiti contra el canvi climàtic i potenciï l’energia assequible i no contaminant”.

L’alcaldable taronja, ha exposat que el compromís amb l’Agenda 2030 també passa per “acabar amb el sensellarisme, que hem vist com des de 2010 s’ha triplicat el nombre de persones que viuen al carrer a Girona”. En aquest sentit, s’ha compromès a “garantir el dret constitucional a l’habitatge”i garantir també “l’accés als serveis mínims com l’aigua, la llum i el gas.”

Finalment, Pamplona ha parlat també de la necessitat d’impulsar una “educació de qualitat, neutral i trilingüe” i ajudar les famílies perquè el setembre no hagin de fer front al cost dels llibres de text. “Garantirem que totes les escoles públiques comptin amb bancs de llibres”, ha assegurat abans de remarcar que impulsarà campanyes de conscienciació en favor de la igualtat de gènere i suport al col·lectiu LGTBIQ+.

 

 

Ciudadanos Girona se propone cumplir con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para tener una ciudad sostenible, con más bienestar y acabar con el sinhogarismo

  • El alcaldable, Daniel Pamplona, considera que los objetivos de la Agenda 2030 harán de Girona una smart city, neta, sostenible y en lucha contra el cambio climático

Girona, miércoles 22 de mayo de 2019.- El alcaldable de Ciudadanos (Cs) a Girona, Daniel Pamplona, ha anunciado esta mañana su compromiso“indispensable” para trabajar desde el ámbito municipal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. “Desde los veintiocho estados de la Unión Europea tenemos que impulsarla y dar ejemplo desde los ayuntamientos porque nos proporcionará más bienestar y nos asimilará en las ciudades europeas con más calidad de vida”, ha explicado.

Pamplona ha indicado que el Ayuntamiento, al ser el organismo más próximo al ciudadano, “es quien más puede hacer para que sea una realidad el cumplimiento de la Agenda 2030” y ha indicado que esto afecta directamente al modelo de ciudad que permitirá la transición a una “smart city, una ciudad peatonal, limpia y sostenible, que luche contra el cambio climático y potencie la energía asequible y no contaminante”.

La alcaldable naranja, ha expuesto que el compromiso con la Agenda 2030 también pasa por “acabar con el sinhogarismo, que hemos visto como desde 2010 se ha triplicado el número de personas que viven en la calle en Girona”. En este sentido, se ha comprometido a “garantizar el derecho constitucional a la vivienda” y garantizar también “el acceso a los servicios mínimos como el agua, la luz y el gas.”

Finalmente, Pamplona ha hablado también de la necesidad de impulsar una “educación de calidad, neutral y trilingüe” y ayudar a las familias para que en septiembre no tengan que hacer frente al coste de los libros de texto. “Garantizaremos que todas las escuelas públicas cuenten con bancos de libros”, ha asegurado antes de remarcar que impulsará campañas de concienciación en favor de la igualdad de género y apoyo al colectivo LGTBIQ+.